Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Trygg grundskoleby ger en bra start

Överkalix kommun har under många år satsat på att utveckla en trygg och stabil grundskolemiljö. Den kommunala grundskolan har samorganiserats i en grundskoleby mitt i centrum, med närhet till förskola, bibliotek, idrottshallar och badhus. Här finns även kulturskolan med flera spännande aktiviteter att välja på.

Grundskolan prioriteras vid resursutdelning vilket bland annat märks på vår personaltäthet.

Förutsättningarna för ett bra och hållbart arbetsliv skapas redan i grundskolan. Investeringar som lyfter grundskolan är därför att betrakta som långsiktiga investeringar för att även lyfta näringslivet. I Överkalix kommun får grundskolebarnen en bra start i en trygg skola som värderar sunda lärmiljöer. En bra grund för livslångt lärande, med andra ord.

– Om man ser till de stora industriella investeringarna som präglar vår region så kommer även Överkalix som mindre kommun att gynnas. Vi hoppas givetvis på att fler ska upptäcka fördelarna med att bo och verka i den lilla kommunen där närhet och tillit står högt i kurs. I en mindre kommun som Överkalix finns alla möjligheter att vara med och påverka, vilket borde vara något som många söker idag, säger Maria Hjelm, skolchef i Överkalix kommun.

Grundskolan prioriteras

Den kommunala grundskolan är samordnad för att kunna erbjuda en hög kvalitet genom hela grundskolan. Tack vare samlokaliseringen kan man på bästa sätt ta vara på personalens kompetens, och i Överkalix finns väldigt många behöriga lärare i skolan, om man ser till kommunens storlek. Dessutom tillämpas hög personaltäthet.

– Grundskolan prioriteras vid resursutdelning vilket bland annat märks på vår personaltäthet. Vi har varit mycket framgångsrika i rekryteringen och har en fantastiskt engagerad och lojal personal som vill utveckla skolan tillsammans med kommunen. Det är vår största styrka, menar Maria Hjelm. 

Näst intill oändliga möjligheter

Under senare år har även Sfi-verksamheten samordnats i anslutning till grundskolan, med tillgång till samma fina utbud i form av bibliotek, lärmiljöer och idrottshallar. I närheten finns till och med slalombacke och skidspår, så det finns alltid något att göra på fritiden.

– Vi har så mycket fina värden att erbjuda för människor som väljer att flytta hit. Vi har en smidighet och närhet som allt fler värdesätter idag, och i Överkalix är vi bortskämda med en storslagen natur som bjuder på näst intill oändliga möjligheter. Vi ser fram emot att få välkomna fler till vår unika plats, säger Anne Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande i Överkalix.