Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Unika maskiner konstruerade för uppgradering och ombyggnation

Maskiner från Caterpillar är konstruerade för att renoveras och byggas om efter kundernas behov. Det vittnar devisen ”Built to be rebuilt” om. Zeppelin är återförsäljare av Caterpillars hela produktsortiment i Sverige. I Boden finns utöver försäljning även en komplett verkstad för ombyggnationer, uppgraderingar och komponentrenoveringar.

Zeppelin är återförsäljare av Caterpillars hela produktsortiment i Sverige.

På Zeppelin, likväl som på Caterpillar, står utveckling och hållbarhet högt i kurs. Dagens teknik gör det möjligt att renovera maskindelar och motorer så omfattande att det är som att köpa en helt ny maskin. Därför lämnar Zeppelin nya garantier och finansieringsförslag vid renovering.

”Built to be rebuilt”

Att renovera en befintlig maskin innebär stora miljövinster, men är även ekonomiskt fördelaktigt. Eftersom Zeppelin renoverar till en nivå som motsvarar nyskick får kunden i princip en helt ny maskin, men till ungefär 70 procent av priset mot vad en ny likvärdig maskin kostar.

– Vi ser till att återanvända så mycket som möjligt i befintliga maskiner men trots det kan vi lämna nya och omfattande maskingarantier, säger Samuel Hagenlöv, platschef på Zeppelin i Boden. Andra stora fördelar utöver garantierna är att befintliga maskiner kan få helt ny och mer miljöanpassad teknik, helt nya system och därmed även nya serienummer. Vi erbjuder flera tillval och uppgraderingar i samband med en helrenovering.

Caterpillars maskiner är byggda för att kunna byggas om enligt mottot ”Built to be rebuilt”. Det betyder att alla maskiner kan renoveras efter sin första livstid och därmed få en livstid till. När det gäller prestanda och kapacitet är Caterpillars maskiner dessutom näst intill oslagbara inom alla segment.

– Caterpillar har definitivt marknadens bredaste erbjudande inom bygg- och anläggning, gruvdrift och stenbrott. Här finns hela spannet representerat från minsta grävmaskin till största med en skopkapacitet på över 40 kubikmeter material i skopan. Det är unikt, och det gör oss unika som återförsäljare och servicepartner också, konstaterar Samuel.

Attraktionskraft viktigast nu

Sverigekartan ritas om har vi hört flera gånger på senare tid. Att Norrbotten kommer att bli Sveriges draglok för grön omställning är också en andemening som nått fram. Även Zeppelin hoppas mycket på de nya möjligheter som omställningen kommer att föra med sig.

Den största utmaningen lär inte bli att få tag på maskiner utan snarare kompetens för att kunna reparera, renovera och uppgradera maskinerna i den takt som efterfrågan ökar. Därför satsar Zeppelin extra mycket på kompetensutveckling just nu, bland annat genom ett traineeprogram med speciellt fokus på norra Sverige.

– Vi ser att vi måste jobba mer med attraktionskraft och employer branding. Vi kan bland annat lyfta att Caterpillar har en stark utvecklingsavdelning och satsar mycket på forskning. Det finns alla möjligheter att utvecklas i sin roll inom Zeppelin och Caterpillar, oavsett vad man jobbar med. Vi har dessutom väldigt attraktiva tjänster som behöver tillsättas i norra Sverige i närtid, säger Mikaela Murén, HR-specialist på Zeppelin.