Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Det började med en enda man

Entreprenören Tommy Nilsson räds inte nya utmaningar och är inte heller sen att se nya möjligheter. Under rådande lågkonjunktur år 2000 tog han chansen att starta upp en egen verksamhet och flyttade ner till Stockholm för att sedan återvända till Gällivare år 2002. Tommys företag TN Bygg & Fastighet AB har vuxit bortom all förväntan under de senaste två decennierna.

TN Bygg & Fastighet AB har vuxit bortom all förväntan under de senaste två decennierna.

Det fullkomligen regnar investeringar över Norrbotten och man hör allt oftare uttrycket att Sverigekartan ritas om, som regeringens samordnare Peter Larsson uttrycker det. Det är tydligt i Gällivare, som först under många år har arbetat med en omfattande stadsomvandling och som nu även måste förbereda för ett tillväxt man aldrig tidigare sett i norra Sverige.

Mycket ska byggas samtidigt

Malmberget flyttas till Gällivare på grund av gruvdriften och processen är nu långt gången men inte färdigställd. Staden har bland annat fått en ny gymnasieskola, en stor is- och evenemangsarena, sporthall och badhus. Allt för att skapa en attraktiv livsmiljö. Samtidigt ska en stor mängd bostäder byggas i takt med att områden rivs för att ge plats för gruvans expansion, plus att ytterligare bostäder behövs för att fler ska kunna flytta till Gällivare.

– Det är väldigt mycket som ska byggas samtidigt och vi är med i många projekt. Vi fokuserar på byggservice och entreprenader inom gruvindustrin samt verkstadsindustrin. Det blir även en hel del jobb på uppdrag av lokala fastighetsbolag, kommunen och landstinget, berättar Tommy Nilsson, som just nu söker med ljus och lykta efter mer personal som kan hjälpa till att driva företaget vidare.

Tillväxt från dag ett

TN Bygg har egentligen aldrig haft någon tillväxtplan, men tillväxt har varit aktuellt från första början ändå. Trots att ekonomin inte var på topp för drygt 20 år sedan då Tommy startade företaget har man genom smart planering och hög tillgänglighet alltid lyckats fånga möjligheter när de uppenbarar sig.

Under årens lopp har TN Bygg blivit gasellföretagare vid flera tillfällen samt blivit årets företag i Norrbotten 2007 och årets företag i Gällivare 2008. Samma kämparglöd som fanns då är lika stark i företaget idag. TN söker ständigt utveckla verksamheten med mer kompetens. Det började med en enda man – och idag sysselsätter TN Bygg över 50 personer.