Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Install fortsätter bygga relationer

Allt inom industriell el, kraft, fiber med tillhörande infrastruktur  kan levereras av den norrländska installationsfirman Install, som för övrigt är en av norra Sveriges mest expansiva aktörer på området.

Install medverkar i flera av de största industriprojekten i norra Sverige.

Tillväxtresan fortsätter för Install Nordic AB. Det norrländska installationsbolaget etablerades av nyfikna entreprenörer för drygt fem år sedan och har vuxit konstant sedan dess. Install har närmare 200 anställda och fortsätter att rekrytera för planerad tillväxt inom alla områden.    

Med i de största projekten

Install är ingen vanlig installatör. Företaget har ett helt annat driv och har lyckats slå sig in på en marknad med en helt ny syn på vad industrin verkligen behöver för att klara den hållbara omställningen som alla pratar om. Det gör Install till en viktig partner för industriell utveckling såväl som i samhällsutvecklingen.

Det kommer knappast som en överraskning att Install medverkar i flera av de största industriprojekten i norra Sverige. Företaget var med och gjorde alla grundinstallationer i Hybrit, och är med i nästa steg nu när anläggningen delvis monteras ner och byggs om för nya typer av tester relaterade till produktionen av fossilfritt stål.

– Vi ser installationerna i Hybrit lite som ett träningsläger för oss och våra anställda. Nu är vi mycket väl rustade för att gå in i nästa process tillsammans med Hybrits ägare. I det ingår också demoanläggningen som ska byggas i Gällivare, säger Installs vd Jan Fransson.

Eftersom Install varit delaktig i byggande av Hybrit i Luleå och att det inte finns några andra referensanläggningar i världen har vi den kompetens som krävs fär ett kommande projekt i Gällivare.

Attraktiv arbetsgivare i den norra tillväxtregionen

Installs senaste framgångar bygger på flera aspekter men det mesta kretsar kring ett målmedvetet arbete för att driva och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. I det ingår bland annat att bygga bra och långsiktiga samarbeten med lokala underleverantörer och partners.

En annan mycket viktig aspekt, som också kan kopplas till hållbarhet, är att Install gör allt för att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i den norra tillväxtregionen.

– För oss handlar hållbarhet mycket om att värna det lokala och ta vara på den kunskap och kompetens som finns i vår närhet. Vi är lika måna om att vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare som att vara en lokalpatriot, betonar Jan Fransson.

På Install erbjuds nyckelroller i den gröna omställningen. Företaget tillämpar också schyssta villkor, stort medbestämmande och frihet under ansvar. Det långsiktiga målet är att Install ska vara den bästa arbetsgivaren i regionen 2024. Under 2022 kommer mycket arbete att kretsa kring fortsatt relationsbyggande med befintliga och förhoppningsvis även nya medarbetare.