Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Bostadsbristen ska lösas i Gällivare

Gällivare befinner sig mitt i en omfattande samhällsomvandling. Gruvbrytningens expansion är positiv då den genererar fler jobb och stärker ekonomin, men samtidigt ställs högre krav på kommunal service och inte minst på bostadsmarknaden. Det kan röra sig om tusentals nya bostäder som måste byggas inom några år.

Topbostäder bidrar inte bara med bostäder, vi bygger nya hem i en arktisk småstad – i världsklass.

Större delen av samhället Malmberget rivs och byggs upp igen på en ny plats i Gällivare. Byggnationen är redan långt gången men kommer att fortgå till minst 2032. Den ursprungliga planen var att fram till dess bygga bostäder för cirka 5000 personer, men mot bakgrund av de nya investeringar som industrin planerar i regionen kommer det att behövas många fler.

– Vi har förberett för utveckling av den lokala bostadsmarknaden genom att bygga lite fler bostäder än vad som rivs i varje projekt, men vi behöver även samverka med privata byggherrar som vill investera i Gällivare. Som allmännyttigt bolag kan vi inte bygga allt själva, även om vi planerar att bygga en stor del av det som kommer behövas, säger Maria Heldeskog, vd på Topbostäder.

Behöver ökad inflyttning

Gällivare har i princip ingen arbetslöshet men en stor brist på arbetskraft. Det skapas dessutom fler jobb hela tiden, och när SSAB bygger sin demoanläggning för framställning av fossilfritt stål i regionen kommer det att skapas väldigt många nya jobb i anslutning till det. Både direkt i själva produktionsanläggningen men även indirekt hos underleverantörer, servicebolag och så vidare.

Kort sagt, Gällivare behöver få en ökad inflyttning och det måste ske nu. Gällivare har redan väldigt många plusvärden i form av fina miljöer för boende, arbete och rekreation. Det är nära till allt oavsett var man befinner sig i staden.

– Kommunens mål är att bygga en arktisk småstad i världsklass. Det har redan byggts väldigt mycket för att nå målet, bland annat en ny is- och evenemangsarena mitt i staden samt ett nytt kulturhus, en ny sporthall och badhus, informerar Maria Heldeskog.

Gällivare har det mesta som behövs för att skapa ett bra liv. Mycket bygger på närhet och tillgänglighet. Inom tio minuter från hemmet kan de flesta i centrala Gällivare vara uppe på Sveriges största lågfjällsområde, Dundret, som bjuder på skidåkning i världsklass, fjällvandring och naturupplevelser.

Men bostadsbristen då?

Trots tillväxten finns vissa orosmoln och de har främst att göra med bostadsbristen. Att råda bot på den är kommunens och Topbostäders främsta huvudbry just nu, liksom kompetensförsörjningen som till stor del hänger ihop med bostadsfrågan.

– Det vi kan göra är att visa att Gällivare är en framtidskommun och ett bra ställe att etablera sig på. Vi har inom Topbostäder flera projekt på gång, till exempel ett trygghetsboende med 70 lägenheter som ska stå färdigt nästa år. Det projektet kan i sin tur skapa flyttkedjor och frigöra villor för barnfamiljer som vill flytta hit. Vi behöver se en ökad rörlighet på bostadsmarknaden också, samtidigt som vi hela tiden planerar för nya projekt, säger Maria Heldeskog.