Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Spännande teknikskifte för tunga fordon

Den första lastbilen helt i fossilfritt stål har redan byggts och visats upp av Volvo Lastvagnar. Det första stora steget är därmed taget för att visa att det är fullt möjligt att bygga framtidens fordon helt fossilfria. Med elektrifiering kan även driften bli helt fossilfri, och det inom en framtid som inte ligger så långt bort i tiden.

Wist Last & Buss säljer och servar Volvos lastvagnars utbud under fordonens livstid.

Wist Last & Buss är den största privata återförsäljaren av Volvos lastbilar och bussar i Norden. Utöver försäljning där hela Volvo Lastvagnars sortiment ingår erbjuds även ett heltäckande serviceåtagande under fordonets livstid.

– Vi befinner oss mitt i ett teknikskifte och har en mycket spännande tid framför oss nu, säger Dan Carlsson, regionchef norr, Wist Last & Buss. Det handlar om ny teknik på alla plan, från själva byggnationen av fordon till driften, det vill säga med alternativa bränslen och elektrifiering. Utvecklingen har nog aldrig gått så fort som den gör nu.

Omställning på flera plan

Den första lastbilen i fossilfritt stål visades upp förra året, byggd med material från Hybrit i Luleå. Det blev den första milstolpen, och Hybrit kommer nu att ingå nästa fas i sin utveckling. När den storskaliga produktionen väl drar i gång kommer fler lastbilar att byggas med fossilfritt stål.

Samtidigt som omställningen pågår inom råvaruförsörjning och materialutveckling pågår en liknande resa inom framdrift, där elektrifiering anses vara det mest miljövänliga alternativet.

– Intresset för elektrifiering är inte nytt på personbilssidan och Volvo har sålt eldrivna bussar i många år. Nu ser vi ett allt större intresse från åkerier och deras uppdragsgivare att investera i fordon som drivs av LNG och el för att kunna erbjuda gröna transporter, berättar Kajsa Friberg, försäljningschef för region norr.

Eldrivna lastbilar är framtiden

Idag finns produkterna framme för eldrift av lättare fordon som sopbilar och distributionsbilar, och under 2022 släpper Volvo fler produkter inom tyngre segment som anläggning.

– Utvecklingen går i en sådan takt nu att det inom några år kommer att vara ekonomiskt möjligt för många att ställa om till eldrift även inom de tyngre segmenten, menar Kajsa Friberg.

Vad blir då viktigast för Wist Last & Buss att hinna med under året?

– Vi arbetar mycket med att bygga upp vår kompetens och rusta för framtidens teknik. Att attrahera och utveckla vår personal är vår absolut viktigaste uppgift under 2022, svarar Dan Carlsson.