Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Universitet i framkant inom den globala rymdverksamheten

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs både utbildning och forskning av stort intresse för den globala rymdnäringen. Rymdverksamheten befinner sig mitt i ett paradigmskifte där ny teknik spelar en avgörande roll för att tillgängliggöra rymden på ett helt nytt sätt.

Nära samarbeten med andra rymdaktörer i Kiruna möjliggör för rymdstudenter vid Luleå tekniska universitet att jobba i skarpa projekt. Masterstudenterna Björn Dierks, Elena Fernández Bravo, Diane Delley och Jonathan Lange ska tex utveckla ett attitydkontrollsystem för fritt fallande experiment från sondraketer.

Utvecklingen av återanvändbara rymdfarkoster banar väg för en helt ny målgrupp att ta sig ut i rymden. Nu är det möjligt för företag och till och med privatpersoner att åka på rymdfärd – något som för bara några år sedan betraktades som en science fiction-saga.

Utvecklingsmöjligheter med privatisering

Nu talas det om en omfattande privatisering av den globala rymdverksamheten.

– Det stämmer att fler och fler företag börjar undersöka möjligheterna att skjuta upp egna raketer och satelliter för att samla in kunskap om atmosfären, observera jorden, samt att försvara nationer och utveckla tjänster som till exempel bredband, för att nämna några intresseområden, säger Jonas Ekman, prefekt för Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet.

Aktörer som SSC kan räkna med stora utvecklingsmöjligheter i samband med en privatisering av rymdverksamheten. Redan nu har det etablerats nya företag i Kiruna tack vare en växande testverksamhet som är öppen för privata aktörer.

Nästa steg blir att vidareutveckla återanvändbara raketer samt rusta rymdbasen för planerade rymdfärder med start 2023. Redan nu byggs infrastrukturen för det, vilket innebär att studenter och forskare vid Luleå tekniska universitet får vara med om något världsunikt.

Eftertraktad utbildning inom rymdteknik

Luleå tekniska universitet har Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik och flera internationella mastersprogram i rymdfarkostdesign samt rymdvetenskap och rymdteknik med koppling till aktuell forskning hos Sveriges främsta rymdaktörer som Institutet för rymdfysik (IRF), EISCAT Scientific Association, SSC samt en rad av de ledande europeiska partneruniversiteten.

– Civilingenjörsprogrammet i rymdteknik är ett av det mest sökta vid universitetet. Kopplat till det har vi två forskargrupper, rymdtekniska system och atmosfärsvetenskap, som bedriver både nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt med stark industriell anknytning, berättar Victoria Barabash, avdelningschef vid Avdelningen för rymdteknik vid Luleå tekniska universitet.

En av de viktigaste uppgifterna inom både utbildningen och forskningsverksamheten är att aktivt samverka både inom Sverige och internationellt. Målet är att rusta studenterna med både svenska och internationella perspektiv på rymd- och atmosfärforskning samt erbjuda möjligheter för dem att aktivt delta i nanosatellit-, raket-, och höghöjdsballongprojekt.

Framtidens teknik genom rymdforskning

Ett spännande forskningsprojekt som pågått mellan 2018–2021 är RIT 2021, ett EU-finansierat regionalt utvecklingsprojekt med målet att etablera ett starkt rymdkluster i Kiruna. RIT står för Rymd för innovation och tillväxt, och inom ramarna för projektet har en ny avancerad testbädd etablerats vid Esrange, SSC. Nu kan olika internationella aktörer testa ny rymdteknik på världens mest mångsidiga rymdbas.

Huvudsyftet för RIT har varit att stärka Norrbotten som attraktiv region genom att manifestera Sveriges betydelse som rymdnation. I norra Sverige, med Kiruna och Luleå i spetsen, utvecklas nu ett växande ekosystem för global rymdverksamhet. Intressenter finns inte bara inom akademin och statliga rymdbolag, nu är det fritt fram för privata aktörer att satsa på framtidens teknik genom rymdforskning!