Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Jobba med trä – framtidens material

Träteknikerutbildningen i Hammarö är en nationell skola men behöver bli mer känd. Här finns det mesta inom skog- och träteknik, vilket öppnar fantastiska möjligheter för den som drömmer om att jobba med framtidens material – trä!  

På den nationella Träteknikerutbildningen finns allt från sågverk till snickeri och avancerad CNC-bearbetning.

Hammarö har länge varit ett centrum för teknikutveckling inom sågverksindustrin. Redan 1978 etablerades en kommunal skola, Rikssågverksskolan, för utbildning inom sågverksteknik här. Med tiden utvecklades skolan mot fler områden såsom snickeri, hustillverkning och möbelproduktion bland annat. Under 1990-talet var Hammarö navet i Värmland gällande träteknik.

Hur gick det sedan?

Utvecklingen gick snabbt framåt. Skolan drevs i kommunal regi fram till 2014, då man beslutade att lägga ner hela utbildningsverksamheten om ingen ville ta över den. Jörgen Esslinge var en av dem som valde att driva det vidare som friskola, och idag har Träteknikerutbildningen i Hammarö Yrkvux SFI, företagsutbildningar och eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskolan.

– Vi har en lång tradition av att utveckla träteknik och utbilda inom området här i vår region. För att den kunskapen inte skulle gå förlorad valde jag och en kollega att ta över hela verksamheten och vidareutveckla den, säger Jörgen.

Stark tradition

Den starka traditionen kring sågverk och träbyggande finns kvar och Träteknikerutbildningen är ett centrum för trä- och skogsrelaterade utbildningsområden på nationell nivå. Fler och fler studenter kommer från regioner utanför Värmland.

– En av de viktigaste framgångsfaktorerna för oss är att vi har långsiktiga samarbeten med industrin i vår region. De stora skogsföretagen känner oss väl och vi har ett bra utbyte med dem. De ser också till oss som en viktig länk i att kunna rekrytera rätt kompetens. Vi jobbar hela tiden för att stärka relationer och bygga nya samarbeten inom industrin, påtalar Jörgen.

Behöver bli mer kända

Träteknikerutbildningen är troligtvis den största träskolan i Sverige om man ser till bredden av kunskapsområden. Här finns allt från sågverk till snickeri och avancerad CNC-bearbetning.

– Vårt mål är att bidra till utvecklingen av träteknik i Sverige. Vi vill bli mer synliga och planerar därför att medverka under möbelmässan i år. Det finns oerhört många jobb inom skogs- och träbranschen, men inte många utbildningar. Utanför Värmland är det än så länge inte så många som känner till oss. Viktigast under 2022 blir att ändra på det, säger Jörgen Esslinge.