Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Styrd underjordisk borrning skonar stadsmiljön

Styrd borrning i Karlstad bidrar med sina tjänster till att bevara värdefulla stads- och parkmiljöer, en säkrare och bättre trafikmiljö, renare luft och bättre arbetsmiljö. Företaget specialiserar sig på att borra under mark för att dra ledningar och rör. Tekniken används i stället för att schakta och därmed störa markytan.

Fler och fler beställare inser fördelen med att tillämpa styrd borrning i stället för att schakta stora massor, som både tar längre tid och som är mer kostsamt att återställa efter att jobbet är klart.

Johan Gustafsson är vd på Styrd borrning i Karlstad och har många års erfarenhet av att specialborra för installationer under markytan. Oftast rör det sig om rörinstallationer, kulvertar och annan infrastruktur som finns i marken och som sällan behöver renoveras eller bytas. När det väl behövs så är styrd borrning det absolut bästa och mest skonsamma alternativet.

Fler inser fördelarna

Styrd borrning är en teknik som funnits länge men som först nu får sin rättmätiga uppmärksamhet. Tekniken är skonsam mot yttre miljöer, bostadsområden, trafikmiljöer och områden av kulturellt värde, och lämpar sig överallt där det finns bebyggelse som inte kan eller bör störas.

– Vi borrar för alla typer av installationer under mark, både nyinstallationer och renovering eller uppgradering av befintliga system. Fler och fler beställare inser fördelen med att tillämpa styrd borrning i stället för att schakta stora massor, som både tar längre tid och som är mer kostsamt att återställa efter jobbet är klart, berättar Johan Gustafsson.

Det enda alternativet

I många miljöer, såsom hårt trafikerade vägar och växande stadsmiljöer, blir schaktning ett mardrömsmoment som är svårt att genomföra i praktiken. Då kan man fördel använda sig av styrd borrning. Intresset för tekniken ökar i takt med att stadsmiljöer förtätas och kraven på att bygga bostäder ökar mycket snabbare än tidigare.

– Om man vill utveckla infrastruktur under mark på det snabbast möjliga och mest skonsamma sättet så är styrd borrning det enda alternativet, menar Johan Gustafsson.

Med styrd borrning, som från början kallades för bananborrning, är det möjligt att borra rakt, diagonalt och till och med krokigt. Borren styrs helt efter befintlig bebyggelse ovan och under jord. Idag finns ingen annan teknik eller metod som är lika exakt som styrd borrning.