Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

PSIAG Scandinavia expanderar i Sverige

PSIAG Scandinavia, som även kallas för PSI, är ett företag i expansion. Med över 50-år av erfarenhet inom Energi och Produktion, präglas PSI av en hög kompetensnivå med många seniora medarbetare. Nu önskar företaget öka sin mångfald genom att öppna dörrarna för nya talanger.  

Marknads-och försäljningschef Azra Dajic berättar att det bästa med jobbet är att vara en del av företagets resa och förverkliga dess visioner.

Den tyska koncernen PSI Group är en väletablerad och global aktör med närvaro i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Sedan 2017 finns PSI även i Skandinavien med Karlstad som utgångspunkt. På bara några år har PSI lyckats bygga en stark organisation i Sverige, företrädelsevis med ingenjörskompetens, och de flesta som arbetar inom koncernen har ett långt arbetsliv bakom sig.

Utrymme för tillväxt

PSIAG Scandinavia har under 2021 förvärvat nya affärer såväl som en dubbelt så stor kontorsyta mot tidigare och har nu utrymme för fortsatt tillväxt.

– Vi befinner oss mitt uppe i en stor expansion och behöver tänka nytt för att vara fortsatt attraktiva. Vi har ett nytt rekryteringsperspektiv som bygger på att ta vara på mångfald och skapa starka team med blandad kompetens. Redan under 2022 har vi som mål att bli dubbelt så stora, det vill säga gå från dagens 13 medarbetare till att vara minst det dubbla, berättar Azra Dajic, marknads- och försäljningschef i Karlstad.

Attraktiv arbetsgivare för yngre

Det finns många olika roller inom PSI, och tack vare koncernens omfattning finns även goda möjligheter att få arbeta internationellt. I dagsläget söker Karlstadskontoret främst IT-projektledare, systemutvecklare och programmerare samt administrativ personal att utöka sälj och marknadsteamet med såväl som en kontorsassistent. Under 2021 gjordes flera nyanställningar, bland annat en junior försäljningsassistent direkt från gymnasieskolan.

– Den inriktning vi vill ta framöver bygger på jämlikhet, mångfald, utveckling och att ge något tillbaka till samhället där vi verkar. Vi behöver många olika typer av kompetens för att lyckas med vår tillväxtresa, och då måste vi också vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationen, menar Azra Dajic.

Inkludering och social hållbarhet

PSI kommer att fokusera mycket mer på inkludering och social hållbarhet framöver. Det är en central del av tillväxtstrategin men även en inriktning som ger ökad konkurrenskraft.

– Vi vill fånga ny kompetens tidigt och kommer bland annat att utveckla nya samarbeten med akademin, lovar Azra Dajic. Det har vi redan påbörjat genom ett Mentorskapsprogram som riktar sig till universitetsstudenter på Karlstads Universitet och fler utbyten av erfarenheter kommer vi att planera under året då vi även kommer att ta in exjobbare och studenter till extra jobb under studierna.

PSI är en framtidskoncern med många möjligheter inom en mycket dynamisk och attraktiv bransch. 

Autism Helsida