Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Unika topputbildningar från Executive People

Utbildningsföretaget Executive People levererar utbildningar av hög kvalitet och med innehåll som inte finns någon annanstans. Korta eller långa utbildningar, påbyggnadsprogram eller enstaka kurser – Executive People kan skräddarsy utbildningar för vd- och styrelseledamöter.

Entreprenörerna Gustaf och Charlotta Paulson i Executive People skräddarsyr utbildningar för vd- och styrelseledamöter.

Entreprenörerna Gustaf och Charlotta Paulson såg tidigt en stor utvecklingspotential i Executive People. Trots att ingen av dem hade arbetat med utbildningsverksamhet innan var det ändå givet att påbörja en helt ny bana med företaget, som då det såldes även hade en stor kompetensbas som följde med i form av ett kontaktnät med seniora utbildningskonsulter.

Lyckats skapa tillväxt snabbt

Charlotta Paulson är vd på Executive People och arbetade tidigare med grafisk formgivning på ett bokförlag. Gustaf har tidigare haft flera roller som vd och styrelseledamot i olika företag. Tillsammans kompletterar de varandras kompetenser och har på kort tid lyckats skapa tillväxt i utbildningsföretaget – trots att de flesta företag har dragit ner kraftigt på just utbildningar under de senaste två åren.

– Jag tror att en starkt bidragande faktor till att vi lyckats är att vi bygger och utvecklar utbildningar som företagsledare och styrelsemedlemmar verkligen behöver. Vi har inga standardiserade ledarskapsprogram som kan kopieras från nätet eller som kan läsas in på andra instanser. Det vi erbjuder är unikt för oss och komponerat av många olika delar som sammantaget ger en kraftfull helhet, säger Gustaf Paulson, som främst koncentrerar sig på marknad och försäljning inom Executive People.

Varje utbildning är unik

Det som skiljer Executive People är både innehållet i utbildningarna, och själva upplägget, som anpassas helt efter deltagarnas behov och möjligheter. All kunskap kommer från väletablerade experter på området, som Executive People hyr som konsulter för varje uppdrag. På så vis blir också varje utbildning unik.

– Vi har långa vd-utbildningar som är helt skräddarsydda för vd-rollen. Våra konkurrenter har främst korta utbildningar och med ett annat innehåll. Den längsta vd-utbildningen vi har är på 20 dagar, och den kan läsas i omgångar om en eller flera dagar i taget, och därefter byggas på i takt med behovet. Vi lever på att utveckla och stärka personer i ledande befattningar, och då ska vi också göra precis det – utveckla och stärka, betonar Charlotta Paulson.

Varför satsa på utbildning?

Det är enbart ledarskapet som är av intresse för Executive People, inte hur respektive företag ska utveckla sin bransch, sina produkter eller tjänster eller ens sin inriktning. All kraft läggs på att utveckla ledarskapet.

Kunderna finns därför inom alla branscher och näringar, i alla storlekar och alla har kommit olika långt i sin resa som företag. Detsamma gäller deltagarna, alla har kommit olika långt i sitt ledarskap som vd eller styrelsemedlem. Även en vd som suttit länge kan behöva utveckla något för att bidra till ännu bättre resultat. Kunskap är färskvara och kan aldrig bli överflödig.

– Oavsett vilken bransch våra kunder representerar så har de en sak gemensamt: alla kan dra nytta av att stärka sitt ledarskap och få tips om hur vd-rollen kan axlas på bästa sätt, förklarar Gustaf Paulson.

– Våra utbildningar är investeringar som lönar sig flera gånger om. Ett stärkt ledarskap ger bättre förutsättningar för företaget att uppnå sina mål, skapa lönsamhet och tillväxt. Starka ledare fattar säkra och hållbara beslut som gynnar hela verksamheten, och deras företag står ofta emot olika påfrestningar bättre. Alla kan ha nytta av att utveckla och stärka sitt ledarskap, säger Charlotta Paulson.