Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Hög tid att investera i solceller

Debatten om solcellers lönsamhet och återbetalningstid har mognat i Sverige. Idag är många medvetna om solcellers fördelar som komplement till andra energikällor. Tekniken utvecklas snabbt och dagens solceller är så effektiva att det lönar sig att investera även i ett land som Sverige.

Med dagens teknik lönar det sig på de flesta ställen i landet att investera i solceller.

Det har länge diskuterats huruvida Sverige har bra förutsättningar för att ta vara på solenergi. Studier visar att stora delar av mellersta och södra Sverige, samt Norrlandskusten, har mycket goda förutsättningar. Här skiner solen ungefär lika ofta som den gör hela vägen ned till södra Tyskland. Skillnaden mellan regioner i Sverige är marginell, där Gotland har flest soltimmar och fastlandskusten har något färre. 

– Med dagens teknik lönar det sig på de flesta ställen i landet att investera i solceller. Det har faktiskt lönat sig med solceller under de senaste tio åren, men det är mer framträdande nu när elpriserna är så höga, konstaterar Markus Thulin, vd på El av Sol AB i Västerås.

Hög tid att investera

De stegrande elpriserna har knappast undgått någon. Det är hög tid att tänka nytt och investera för framtiden. Det blir allt vanligare att företag och privatpersoner vill bli mer självförsörjande gällande el, och då är solceller ett kostnadseffektivt sätt med snabb uppstart, enkel installation och relativt kort återbetalningstid.

– För några år sedan fanns statliga stöd för att fler skulle kunna investera i solceller. Idag är marknaden självgående, priserna har en rimlig nivå och stöden har därför tagits bort. Det är mer kostnadseffektivt än någonsin att investera i solceller nu, och vi ser också en större efterfrågan nu än när stöden fanns, säger Markus.

Att satsa på solceller har inte bara ekonomiska incitament. Det är även en investering som gynnar miljön. Stora elförbrukare kan med gott samvete fortsätta använda mycket el i vetskapen om att solcellerna täcker en stor del av behovet. I Sverige är det vanligast att kombinera solceller med annan teknik, till exempel bergvärme.

Mycket projekt på gång

El av Sol har lång erfarenhet av att installera solceller. I dagsläget pågår många projekt både i Västerås med omnejd där huvudkontoret finns men även över hela landet, från Trelleborg till Gällivare.

Fastighetsägare med stora lokaler och därmed även stora tak gör klokt i att undersöka möjligheterna med solceller. Speciellt om det rör sig om verksamheter som slukar mycket el, till exempel lager, datahallar och logistikhallar. För fastighetsägare nås ett avsevärt större värde på fastigheten genom en kvalitativ solcellsanläggning eftersom det sänker driftskostnaden, vilket ökar driftnettot och därmed värdet på fastigheten.

– Vi säljer inte solpaneler, vi hjälper fastighetsägare skapa värde på sitt bestånd, som Markus uttrycker det.

För den här typen av verksamheter blir återbetalningstiden ofta kort, men solceller lönar sig i de allra flesta verksamheter. El av Sol installerar bara på uppdrag av andra företag och stora fastighetsägare, inte privatpersoner. Däremot installeras flera projekt för flerbostadshus, där det finns helhetslösningar som gör projekten utmärkta för dessa fastigheter..