Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Grön teknik baserad på utmärkt svensk ingenjörskonst

Under slutet av april i år planeras den stora lanseringen av Quintus Technologies senaste exempel på grön teknik förverkligat med hjälp av utmärkt svensk ingenjörskonst. Det är närmare bestämt i form av en ny press för att behandla och förlänga livslängden på olika typer av livsmedel.

Erik Rosén, marknadschef på Quintus Technologies.

Quintus Technologies är sedan länge en världsledande leverantör av teknik för avancerad materialbearbetning med extremt högt tryck för en rad olika användningsområden inom energi, medicinska implantat, rymd, flygindustri och bilindustri.

Under 2021 såg Quintus den största orderingången någonsin inom de två affärsområdena Advanced Material Densification (AMD) och Sheet Metal Forming (SMF). Mot bakgrund av industrins snabba utveckling tyder allt på att 2022 kommer bli minst lika bra inom befintliga områden.

Lansering av produkt för konservering av mat

Inom kort gör Quintus comeback på marknaden förHigh Pressure Processing (HPP), genom att lansera en helt ny press för högtrycksbehandling av förpackade livsmedel. HPP är en process som förlänger livsmedelsprodukters hållbarhet. Detta utan att tillsätta konserveringsmedel eller ex. utföra värmebehandling, vilket medför bevarandet av näringsämnen, smak och textur. HPP processen används framförallt för kött, skaldjur och juicer.

– Vi befinner oss i en mycket spännande period just nu. Det vi gör idag blir en milstolpe i företagets historia. All teknikutveckling kring vår lösning för HPP sker i Sverige, pressarna testas för olika förhållanden i Sverige och USA, och försäljningen kommer initialt att starta upp i USA tätt följt av Kina, berättar Jan Söderström, VD på Quintus Technologies.

Ett nytt laboratorium och kundcenter för test och utveckling har redan etablerats i Columbus,  Ohio, USA. Pressen kommer att lanseras i USA till att börja med, då intresset bedöms vara störst på den amerikanska marknaden. Quintus har redan fått förfrågningar från Kina och därför börjat förbereda för uppstart av en försäljningsverksamhet även där.

Söker unga talanger

I skrivande stund har Quintus fullt upp med att rekrytera till huvudkontoret  i Västerås och till företagets  verksamhet i Asien, Europa samt USA.

– Vi har bortåt 200 duktiga ingenjörer och tekniker. Nu behöver vi fylla på med ytterligare kompetens inom samtliga ingenjörsområden vilket blir en spännande resa i sig, säger Erik Rosén, HR Director på Quintus Technologies.

Quintus är ett mycket expansivt teknikföretag som verkar på en global marknad. Inom företaget finns många attraktiva kompetensområden och utvecklingsmöjligheter. Att konkurrera med attraktiva jobb är det viktigaste för framtiden. – Vi rekryterar också för fullt till vårt traineeprogram. Här söker vi nyutexaminerade ingenjörer för att genomgå ett 1-årigt program i Sverige och utomlands. Vi genomför samtidigt en drive för unga talanger som inte kan eller vill gå traineeprogrammet, men som ändå har intresse av teknik. Vi vill visa att Quintus har många möjligheter även för dem, förklarar Erik Rosén, som ser fram emot att få välkomna ett antal nya talanger under våre