Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Westermo säkerställer robusta industriella nätverk

Teknikbolaget Westermo utvecklar och tillverkar komponenter som behövs för att säkerställa tillförlitlig datakommunikation i robusta industriella nätverk. Det rör sig om datanätverk som utgör nervsystemet i samhällets mest kritiska infrastruktur, inom exempelvis järnväg, transport, VA och energisystem.

Westermo säkerställer datakommunikation till system som måste rulla enligt nollfelsprincipen, året om.

Westermo har specialiserat sig på utveckling av nätverksteknik som måste fungera i tuffa industriella miljöer. Det handlar om att säkerställa att datakommunikationen fungerar till de mycket avancerade system som måste rulla enligt nollfelsprincipen, dygnet runt, året om. Som exempel kan det vara system som styr alla säkerhetsfunktioner på tåg, som bland annat ser till att tågen håller rätt avstånd till varandra.  

– Det vi gör är att utveckla och tillhandahålla robusta produkter till själva datanätverket så att de olika systemen kan kommunicera. Det gör vi även för kunder inom andra industrier inom exempelvis energisektorn. Vi jobbar mycket med utveckling av produkter som ska användas i digitaliseringen av elnäten, och även här fokuserar vi helt på kvalitet och robusthet, förklarar Jenny Sjödahl, vd på Westermo.

Drömarbetsplats

Det som gör Westermo speciellt som företag är att det mesta tillverkas lokalt i Mälardalen. Westermo befinner sig i en expansiv fas där huvudkontoret i Västerås och tillverkande enheter i både Västerås och Västermo utanför Eskilstuna behöver förstärkas med mer kompetens.

– Våra nätverksprodukter består av både hårdvara och mjukvara som vi utvecklar själva. Vi tillverkar dessutom våra produkter i egna produktionsanläggningar i Sverige, Schweiz, Tyskland och Irland, där merparten av produkterna tillverkas i vår fabrik utanför Eskilstuna. Vi har valt att behålla stora delar av värdekedjan i egen regi istället för att outsourca produktionen till andra aktörer, detta för att vi då kan garantera den kvalitet, robusthet och leveranssäkerhet som våra kunder kräver. Vi fokuserar därför mycket på att utveckla vår organisation här i Mälardalen, och hos oss kan duktiga personer verkligen göra skillnad, säger Jenny Sjödahl.

På Westermo finns alla möjligheter att utvecklas i sin roll och växa med företaget. Dessutom är spelplanen global, så för den som uppskattar internationella kontakter är det en drömarbetsplats.

När det måste fungera

I mer än 45 år har Westermo drivit utvecklingen för robusta och säkra kommunikationslösningar och är i dag en viktig leverantör av industriella Ethernet-switchar, routrar och converters till kunder inom tåg, järnvägsinfrastruktur och energi.

Det mesta som utvecklas och tillverkas av Westermo exporteras från Mälardalen till marknader utanför Sverige. Kunder spridda över stora delar av världen väljer Westermo för att den kvalitet som företaget står för är överlägsen och man vet att systemen kommer att fungera.

– När det gäller att säkerställa datakommunikation i riktigt kritisk infrastruktur är vi ofta förstahandsvalet, konstaterar Jenny Sjödahl.