Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Maskinförare är guld värda i Mälardalen

Hela Mälardalen utvecklas i snabb takt och kanske har det aldrig tidigare byggts lika mycket i region som nu. I princip varenda grävmaskin i regionen är upptagen, men E-L Mark strävar efter att alltid vara flexibla och tillgängliga när kunden behöver hjälp med mark- och anläggningsarbeten.

Hos E-L Mark kan man hyra entreprenadmaskiner med eller utan förare.

Lars Eriksson har grundat E-L Mark baserat på regionens ständigt växande behov av marktjänster. Företaget har vuxit sedan starten 2003 och har idag ett 20-tal maskiner och ett 15-tal maskinförare. Det kommer att utökas med både mer personal och maskiner under 2022.

Mer uppdrag än någonsin

Det finns i stort sett mer uppdrag på marknaden än vad det finns utförare och maskiner just nu. I alla fall kring Mälardalen.

–  Vi hyr inte bara ut maskiner utan även maskiner med förare, förklarar Lars Eriksson. Vi söker ständigt bredda vårt sortiment av maskiner och behöver i nuläget också anställa fler maskinförare. Upptagningsområdet är i sort sett hela Mälardalen, men om vi ska kunna växa mer behöver vi få till kompetensförsörjningen först och främst.

Maskiner kan man alltid köpa, men det är svårare att rekrytera rätt kompetens. Eftersom E-L Mark har som motto att alltid vara flexibla och lyhörda mot kund så har man byggt upp ett omfattande kontaktnät för att kunna lösa kundens behov även om alla maskiner och förare är upptagna. Genom samverkan kan mycket lösas, menar Lars Eriksson.

Allt hänger på planeringen

E-L Mark jobbar på uppdrag av de flesta stora och medelstora bygg- och anläggningsbolag som finns i Mälardalen, såsom Veidekke, Skanska, NCC, Peab, Skogssällskapet med flera. Under årens lopp har Lars Erikssons team varit involverade i många större byggprojekt, som till exempel byggnationen av nya serverhallar i Gävle.

– De flesta projekt som vi medverkar i är stora projekt på flera månader och till och med år, men vi kan även vara med på mindre jobb som tar några dagar och upp till en vecka. Det här jobbet bygger helt på god planering, där varje maskin och förare ständigt är bokad och övergången till nästa uppdrag är sömlös och utan fördröjning, säger Lars.

Under 2022 hoppas Lars på att kunna hitta fler självgående maskinförare och trygga tillväxt den vägen. Under pandemin har han redan hunnit anställa fyra nya medarbetare, och förhoppningen är att kunna hitta minst lika många till under de kommande två åren.