Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Johan hoppas på en ljus framtid inom jordbruket

Lantbruket Stora Mu AB i orten Svartbyn i Överkalix fortsätter att öka sin mjölkproduktion, vilket gläder Johan Liljebäck som driver gården med familjen och en anställd.

Ägare och personal på Stora Mu, från vänster, Johan Liljebäck med sambo Hulda Wirsén och Karin Liljebäck

Idag mjölkar man 115 kor på gården och har nästan lika många ungdjur och har dessutom köpt in två nya mjölkrobotar.

- Förmånen att jobba med ett lantbruk är att man har ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, säger Johan Liljebäck. Att få arbeta både praktiskt, tekniskt och digitalt är riktigt utvecklande, säger Johan som till nyår kommer att ta över hela jordbruket efter sina föräldrar och driva det tillsammans med sin respektive. Johan hoppas och tror på en ljusare framtid inom jordbruket.

- Vi har en utvecklingsplan i flera steg och hoppas kunna öka mjölkproduktionen ännu mer. Vårt mål är att kunna ha totalt 140 årskor i produktion.

Byggt ut i flera steg

Johan berättar också att man har byggt ut vid flera tillfällen, nu senast byggde man ut med ytterligare 1500 kvadratmeter vilket gjorde att man dubblerade antalet djurplatser. Dessutom brukar man en stor åkermark för foderproduktion åt djuren.

- Totalt handlar det om 180 hektar åkermark, säger Johan. I samband med första större utbyggnaden tog man steget att köpa in sin första mjölkrobot 2010.

- Det blev ju riktigt lyckat, säger Johan som 11 år senare alltså byggt ut igen och köpt in två nya robotar som ersatt den första.

- Eftersom en robot håller i cirka 11 år blev det två nya. De går ju dygnet runt och har ett högt slitage. Mjölkproduktionen ökade i den nya typen av drift och det var först en stor omställning både för oss och korna när robotarna kom in i bilden.

Pandemin

Under pandemi-åren (corona) märkte man ingen större skillnad i driften.

- Vi blev väl inte så drabbade som andra företag, säger Johan. Det som märktes mest var lite förseningar med bland annat transporter och att kostnaderna på insatsvaror började öka när produktionen runt om i världen förändrades. Att vara jordbrukare i expansionsfas betyder att man inte har många timmars ledighet.

- Dagarna kan bli ganska långa men sedan varierar ju arbetet en hel del. Under vinterhalvåret är det arbete med djuren och maskinskötsel med mera. Kriget i Ukraina påverkar oss mycket då priserna på kraftfoder och insatsvaror blivit rekordhöga och att det kan bli brist på tex balplast. Men vi blir ju delvis kompenserade i och med de högre priserna på mjölk och kött och regeringens ändring i vårbudgeten.

Framtid?

Johan Liljebäck hoppas att man i framtiden satsar på kompetensutveckling inom företagsutveckling för att exempelvis bli en bra mjölkbonde.

- Man skall inte bara ha ett djur-, natur- eller maskinintresse utan även kunna företagsledning, teknik, vara lösningsorienterad och arbeta med digitala verktyg, och man hoppas att många lärare besitter rätt kompetens för att möta framtiden inom lantbruket, säger Johan. För jordbruket och matproduktionen behövs även i framtiden och hela tiden kommer ju nya lösningar även digitalt som exempelvis mjölkrobotar eller nya typer av fältmaskiner.

Farfar började

Jordbruket i Svartbyn har gått i arv från Johans farfar som byggde en ny ladugård år 1970.

- Han var skogsarbetare men hoppade på anbudet från Lantbruksnämnden med bra investeringsstöd. Det var så han blev mjölkbonde. Därefter tog mina föräldrar över och de arbetar fortfarande på gården, säger Johan. Men till årsskiftet (2022/23) är det meningen att jag skall ta över hela jordbruket tillsammans med min respektive, Hulda Wirsén. Värt att notera är att man utsågs till årets företagare 2012 och mottagit guldmedalj av kungen 2017.