Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Överkalix Maskinstation, optimalt placerat i skogen!

Företaget Överkalix Maskinstation har idag ett tiotal anställda och servar främst skogsmaskiner.

Överkalix Maskinstation-är auktoriserad John Deere verkstad.

För fyra år sedan tog Johan Andersson över verksamheten i Överkalix.

- Men den har funnits i många år, säger Johan som räknar tillbaka till 60-talet. Tror till och med att den fanns på 50-talet då man uppförde ett frörenseri på platsen. Detta ställe var fram till slutet av 80-talet Domänverkets Maskinstation, optimalt placerat i skogslandskapet östra Norrbotten.

Idag handlar det främst om stora maskiner. Bredtransport och specialbyggda trailers för att klara höjder. Detta gör att man vill hålla nere transporterna till ett minimum.

Nordligaste John Deere

Vi är Auktoriserad John Deere verkstad och även servicelämnare för Hitachi grävmaskiner. Vi monterar utrustning och gör ombyggnationer på nya maskiner. Service, rep, garantiåtgärder och uppdateringar görs på maskiner i vårt område som sträcker sig från Råneå älvdal, ända till skogsgränsen. Ibland kan det bli långa arbetsresor.

Pandemin-året

Början av pandemin drog man ner lite men det blev aldrig någon nedgång så efter tre månader var allt som vanligt igen. Och i dagarna har man precis satt ihop en grävmaskin på 70 ton. Mest troligt den största maskinen i denna verkstad genom tiderna, säger Johan.

- Den kom i fem delar som vi monterade ihop och sedan även mycket montage av maskinens teknik.

Avancerad maskinteknik i hårt klimat

Överkalix Maskinstation utrustar 10-15 nya skogsmaskiner varje år. Dessa går i flerskift och byts ut efter 3-5år.

John Deere främsta egenskaper ligger på driftsäkerheten, effektiviteten och komforten. Nya maskiner anpassas även efter lokala skogsförhållanden och vårat stränga klimat. Detta medför kravet på en bra serviceorganisation och avancerad maskinteknik i maskinerna. Realtidsuppkopplade maskiner, gyron, avancerad hydralik och elektronik, mm.  Mycket datakraft både till maskinens system men även till produktionsprocesser. John Deere är även först med kranspetsstyrning, en teknik där föraren med en joystick visar var kranen skall gå, istället som traditionellt med flera spakar. Ett steg mot mera självkörande maskiner. Förarna blir mer effektiva och skonar även maskinen.

Autism Helsida