Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bättre dialog med näringslivet

En av de viktigaste uppgifterna som Överkalix kommun har just nu är att förbättra dialogen med det lokala näringslivet. Det har tagits en rad beslut som bl.a. tydliggör upphandlingsprocessen för att öka företagens möjligheter att göra affärer med kommunen.

Niclas Hökfors, kommunalråd i Överkalix.

Överkalix har inlett ett omfattande arbete för att förbättra sin placering i Svenskt näringslivs rankning över företagsklimatet i alla svenska kommuner.

– Allt handlar om att vi vill förbättra vår service och samtidigt vara tydliga i vad vi från kommunens sida kan erbjuda, förklarar Niclas Hökfors, kommunalråd.

En satsning som görs är utveckling av fler e-tjänster för företag, för att höja servicenivån och öka tillgängligheten för vissa tjänster.

Dialogmöten vid upphandlingar

Ett annat område som Överkalix kommun prioriterar i förbättringsarbetet är upphandlingar.

– Ett årshjul ska presentera årets upphandlingar. Därigenom får alla företagen goda möjligheter att planera och förbereda anbud. Upphandlingsprocessen ska bli tydligare. Vi ska erbjuda företag information om och utbildning i LOU och att skriva anbud. Inför en upphandling ska alla företag bjudas in till dialogmöte och då få information om upphandlingen och lämna synpunkter och förslag på dess utformning. Det bidrar samtidigt till att stärka kvalitén på upphandlingen, vilket är bra för kommunen. En annan möjlighet som kommunen ska tillvarata är att så långt som möjligt dela upp större upphandlingar i mindre. Det kommer att ge även de små företagen, t.ex. i Överkalix, möjlighet att lämna anbud, berättar Niclas Hökfors.

Att skapa ett bättre företagsklimat, bland det bästa i Norrbotten, ökar intresset för Överkalix över lag, både nya företag och nya invånare kan etablera sig i Överkalix. Företagen i Överkalix är nyckeln till framgång. Utan dem klarar sig inte kommunen.