Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt för att få vardagen att fungera

Tekniska kontoret ansvarar för alla kommunala fastigheter, gator, vägar, renhållning, VA-system samt geotjänster för kartläggning av infrastruktur i Överkalix kommun. Med andra ord det mesta som får vardagen att fungera för företag och invånare i Överkalix.

På Tekniska kontoret är det alltid fullt upp. Kommunen har precis börjat genomföra förbättringsåtgärder gällande dialogen med näringslivet, och det omfattar även de verksamheter som Tekniska ansvarar för.

– Det finns en stark vilja inom hela kommunen att förbättra och utveckla relationer med lokala företag, säger Rune Ekholm, teknisk chef i Överkalix kommun sedan drygt ett år tillbaka.

Viktigt att öka förståelsen

Mycket handlar om att öka förståelsen för vad kommunen kan och får göra i samband med till exempel upphandlingar.

– Vi ser tydligt att alla inte har kunskap eller förståelse för hur en upphandling fungerar eller vad man som företag måste förhålla sig till. Därför lägger vi mycket kraft på att kommunicera det nu, för att upplysa våra lokala företag om vilka riktlinjer som finns och hur de bäst kan förbereda sig på att lämna bra anbud, förklarar Rune Ekholm.

En annan viktig aspekt kretsar kring att bygga starka ömsesidiga relationer.

– Vi kommunicerar mycket mer kring kommande upphandlingar nu. Vi har bland annat tagit fram en övergripande plan över alla upphandlingar som kommer under året och den kan alla företag ta del av, fortsätter Rune. 

Många järn i elden

Tekniska kontoret har många järn i elden med ständigt aktuella projekt över hela kommunen. Bland annat så projekteras en ny vattenledning mellan två mindre byar just nu. Man har även påbörjat en förstudie för en ny brandstation, samt ett projekt för att bygga ett sammanhållet särskilt boende i kommunen.

Upphandling kommer snart att läggas ut för markåtgärder på kommunens slalombacke, som behöver jämnas ut för att behålla snön längre. Utöver det kommer flera mindre VA-projekt att bli aktuella för upphandling under året.