Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Snart klart för byggstart av vindparken på Hällberget

Vasa Vind är en av Sveriges största utvecklare av vindkraft. I dagsläget har Vasa Vind ungefär 600 MW i drift i norra Sverige, motsvarande cirka 1 procent av Sveriges totala elproduktion. Nuvarande effekt kommer nästan att fördubblas när det högaktuella projektet Hällberget i Överkalix förverkligas.

Mattias Sjöberg, vd och Ingemar Stenbeck, projektledare för Vasa Vind AB

Det har varit en lång väntan på ungefär tio år, men nu är Vasa Vinds projekt i Överkalix kommun tillståndsgivet och klart för byggnation. Hällberget blir den för Vasa Vind enskilt största vindparken och dessutom en av de största landbaserade vindparkerna i Norden.

Rätt i både tid och rum

Hällberget kommer att ha en effekt på upp till 400 MWoch en produktion på över 1 TWh/ år, vilket motsvarar el till ungefär 200.000 hushåll.

– Det är flera saker som gör Hällberget till ett ytterst spännande och viktigt projekt, såväl för oss som företag och för norra Sverige som ledande region i den gröna omställningen, säger Mattias Sjöberg, vd på Vasa Vind.

Projektet ligger perfekt i både tid och rum för att bidra med nytillkommen förnybar energi till den nya, gröna industri inom till exempel fossilfritt stål som planeras bara några mil från vindkraftsparken. Geografiskt ligger projektområdet dessutom precis i anslutning till Svenska kraftnäts stamnät vilket förenklar själva anslutningsprocessen avsevärt.

Planerad drift redan 2026

I skrivande stund pågår arbete tillsammans med Svenska kraftnät gällande nätanslutningen. När den processen är klar kommer upphandlingsprocessen att ta vid, med mål att påbörja byggnationen av parken under 2024 med planerad full drift redan 2026.  

– Detta är något som vi länge sett fram emot. Det känns fantastiskt att få vara med och genomföra det här projektet som så tydligt exemplifierar hur vi bygger en hållbar industri i Sverige, avslutar Mattias Sjöberg.