Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Överkalix föreningsliv att jämföra med större kommuners

I Överkalix finns ett rikt föreningsliv med föreningar för alla åldrar; idrottsföreningar, kulturföreningar, ridklubbar, hundföreningar, pensionärsföreningar, fiske- och jaktvårdsföreningar, byaföreningar, skoter- och andra friluftsföreningar med flera.

Utöver ett aktivt föreningsliv erbjuder Överkalix stora möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Det lokala föreningslivet vittnar om ett starkt engagemang bland invånare och företag i Överkalix. En stark tradition med ideella föreningar inom många områden innebär att Överkalix har ett minst lika rikt föreningsliv som större kommuner.

– Att kunna erbjuda en bredd av olika aktiviteter, föreningar och klubbar har allt att göra med hur attraktiva vi är som kommun för såväl befintliga som för potentiella nya invånare, säger Anna Widén, landsbygdsutvecklare i Överkalix kommun.

Skapar attraktionskraft

Överkalix behöver precis som alla andra kommuner i Norrbotten göra ett antal saker för att öka sin inflyttning. Föreningarna spelar då en nyckelroll i att skapa en samlad attraktionskraft för kommunen. Ett bra utbud av olika fritidsaktiviteter bidrar till en högre livskvalitet och det är något som står högt på listan för alla som kan vara intresserade av att flytta till kommunen och regionen.

I Överkalix är djupt engagemang något som kännetecknar hela föreningslivet. Det finns många konkreta exempel på det. Överkalix ridklubb är ett. När ridskolan lades ner började ridklubben leta efter en plats att bygga upp en ny ridanläggning på och redan nu är klubben driftiga med att skapa aktiviteter för att så många som möjligt ska intressera sig för ridning.

Ett annat exempel är ÖIF, Överkalix Idrottsförening, som bland annat ansvarar för underhåll och drift av kommunens skidanläggning på Stora Lappberget, isladan och fotbollsplaner med mera.

Det startas också nya föreningar i Överkalix hela tiden, bland annat en ny fotbollsförening under 2022. Det visar också på att det finns ett starkt intresse för att engagera sig i kommunens utveckling och attraktionskraft.