Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Bara inkluderande rekrytering aktuellt för CH Industry

På CH Industry i Eskilstuna är det en stor merit att vara annorlunda och att våga gå mot strömmen. Företaget befinner sig just nu i en omfattande tillväxtfas där ny kompetens måste tillsättas både omgående och långsiktigt. För att lösa utmaningen har man på CH Industry valt att verkligen se till hela arbetsmarknadens utbud.

CH Industrys Teknikchef David Diaz

Det är samarbete och personalens engagemang som är avgörande för att CH Industry enligt visionen är ”ett modernt företag inom plåtbearbetning och montering som genom ett nära och personligt samarbete, skräddarsytt för varje kunds specifika krav och förväntningar, är en partner att dela nuet och framtiden med”.

Lyfter fram dold kompetens

CH Industrys vd Daniel Serrander kopplar ihop företagsvisionen med en mycket viktig fråga inom det svenska näringslivet: Hur får man tag på engagerade medarbetare när alla industri- och verkstadsrelaterade yrken anses vara bristyrken?

– Det gäller att vara innovativ och våga tänka i nya banor, förklarar Daniel. För oss handlar det om att lyfta fram dold kompetens som finns i samhället, men som av olika anledningar inte uppmärksammas. Genom ett enkelt men omfattande program med praktikplatser och utbildade handledare har vi etablerat ett inkluderande och hållbart rekryteringsarbete, där vi värdesätter en positiv attityd och människors vilja att arbeta. Vi letar konstant efter människor som vill vara med och bidra till företagets utveckling.

CH Industry satsar sedan flera år tillbaka specifikt på att rekrytera människor som står längre från arbetsmarknaden. Som medelstort industriföretag gör CH Industry således väldigt mycket för samhället, mer än många andra skulle man kunna säga. Men det handlar enligt Daniel inte om att briljera utan om att inspirera och visa att det alltid finns möjligheter.

– Vi jobbar aktivt med positiv integration och genom att anamma det har vi vuxit från cirka 30 anställda till över 60 idag. Utöver en fördubblad personalstyrka har vi även uppnått en fördubblad omsättning och ökad lönsamhet genom hela bolaget.

Gör det alla borde göra

David Diaz är teknikchef på CH Industry sedan ett antal år tillbaka. David kom till Sverige som ingenjör från Chile, med en fin akademisk examen och flera års erfarenhet i ryggsäcken. Det krävdes trots det 827 ansökningar för att David skulle få sin första intervju, något som är svårt att förstå men som likväl fortfarande är vardag för många i Sverige idag.

– Jag vill understryka att David är pionjär i vårt omfattande integrationsarbete och att han även är uppfinnaren bakom många av våra egna konstruktioner inom bolaget. CH Industry är ett innovativt företag rent teknikmässigt men även när det gäller förmågan att tänka annorlunda och verkligen våga satsa. David är en av våra ambassadörer för det, betonar Daniel.

CH Industry är ett företag som bygger helt på innovation, driv och engagemang. Precis som visionen antyder är företaget en partner att dela framtiden och nuet med.

– Enligt min mening gör vi på CH Industry det som alla arbetsgivare borde göra. Vi breddar urvalet och ser till människors kompetens och vilja att arbeta. Jobbar man på det här sättet slipper man köpa dyra konsulttimmar, istället kan vi bygga ett starkt företag baserat på egna talanger och egen förmåga, säger David.