Fre 3 feb / År 41 / Nr 5 2022

Eskilstuna folkhögskola jobbar för samhällets bästa

Mitt i centrala Eskilstuna ligger en dagsfolkhögskola som är uppbyggd på ett starkt lokalt engagemang. Eskilstuna folkhögskola har alltid haft en tydlig koppling till social och miljömässig hållbarhet, något som blir än mer påtagligt idag med unika vårdintroduktionsutbildningar bland annat.

Eskilstuna folkhögskola har alltid haft en tydlig koppling till social och miljömässig hållbarhet

Folkhögskolans roll har alltid varit att bidra till att bygga det lokala samhället. En av de största utmaningarna som samhället har just nu är kompetensbrist och speciellt inom vårdyrken. Det gäller hela Sverige och inte minst Mälardalen som är en av landets mest snabbväxande regioner.

Alla vinner på vårdintroduktion

För att hjälpa till att möta utmaningen har Eskilstuna folkhögskola utvecklat en för regionen och skolan helt unik utbildning, KLIV – Kvalificerade Legitimationsyrkens Introduktion i Vården. Utbildningen riktar sig till utlandsfödda läkare och sjuksköterskor och skapar förutsättningar för dem att ta en kortare väg in i den svenska vården.

Parallellt utvecklar folkhögskolan även en vårdintroduktionskurs för icke-europeiska läkare och sjuksköterskor som har all sjukvårdskompetens men som behöver hjälp att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det är en mycket samhällsnära tjänst vi har utvecklat i form av de här kurserna, konstaterar Daniel Berton, rektor på Eskilstuna folkhögskola samt Åsa folkhögskola.

Både samhället och individen vinner på vårdintroduktionen. Vården får ett större rekryteringsunderlag och det är nog bland det viktigaste man kan bidra med just nu.

Alltid samhällsnära

Eskilstuna folkhögskola har alltid varit en samhällsnära skola. Det är även tydligt genom den omfattning som allmän kurs har på skolan. Ungefär hälften av skolans verksamhet bygger på allmän kurs.

För att ytterligare främja folkbildning i Sverige har Eskilstuna folkhögskola även utvecklat en studiemotiverande folkhögskolekurs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det är ett viktigt bidrag till att få fler att utbilda sig och komma närmare arbetsmarknaden, och ännu ett exempel på hur folkhögskolan verkar nära samhället.