Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Smedhälsan bygger hållbara arbetsmiljöer

Hälsa och hållbar utveckling är varandras förutsättningar. För att kunna bidra till en hållbar utveckling måste alla företag jobba proaktivt med personalens hälsa och välbefinnande. Smedhälsan kan hjälpa företag inom alla branscher att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en frisk arbetsplats.

Emmeli Asp/Case Manager på Smedhälsan.

Smedhälsan är en fristående och lokal företagshälsa i Eskilstuna. Den starka lokala förankringen gör att Smedhälsan kan möta företagen med skräddarsydda tjänster som matchar det verkliga behovet.

– Vi ska vara en partner för företag i regionen som vill utveckla friska och hållbara arbetsplatser. Vi har naturligtvis ett tjänstepaket som ser ungefär likadant ut som hos övriga företagshälsor, men den stora skillnaden hos oss är att vi har möjlighet att vara flexibla i hur vi möter våra kunder och hur tjänsterna utformas, förklarar Karin Bogen, vd på Smedhälsan.

Lokala och personliga

Smedhälsan ägs av 47 lokala företag i Eskilstuna men har betydligt fler uppdragsgivare. Ägarföretagen är med och påverkar företagshälsans inriktning och mål, men Smedhälsan är öppen för alla företag i Eskilstuna som vill ansluta sig.

– Många väljer oss just därför att vi är lokala och har ett utbud som passar den lokala marknaden. Vi har också ett personligt bemötande som många uppskattar. Vi hjälper företagen att kartlägga sina behov och mål för att bli mer hållbara och mer attraktiva som arbetsgivare, berättar Karin Bogen.

– En del företag har HR-avdelningar som har ett väl utarbetat förbättringsarbete med fokus på hälsa. Andra har kompetenta och engagerade chefer som axlar den rollen, men en del har också stora utmaningar och saknar struktur för uppgiften. Det är här vi kan komma in och stötta upp, och tillsammans med chefer och medarbetare styra upp hälsoarbetet.

Behöver förstärka med mer kompetens

Under pandemin har många företag i Eskilstuna gått på sparlåga vad gäller regelbundna och planerade hälsokontroller. Det har skapat en vårdskuld som man måste ta igen nu.

– I företagshälsans värld handlar vårdskulden mycket om att intyg ska skrivas för vissa yrkesgrupper där det är lagstadgade krav på regelbundna hälsokontroller. Här kommer vi att ha väldigt mycket att göra framöver. Vi kommer också att behöva förstärka vår verksamhet med både företagsläkare och företagssjuksköterskor för att klara det, säger Karin Bogen.

Smedhälsan erbjuder en fantastisk arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter. Här finns alla möjligheter för alla inom företagshälsan förekommande yrkeskategorier att vara med och bygga framtidens hållbara arbetsmiljöer i Eskilstuna.