Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Nya Strand Golf Resort tar form

Utvecklingen av Strand Golf Resort börjar ta nya uttryck i Eskilstuna. Anläggningen kommer fortfarande att vara en 18-hålsbana komplett med restaurang och hotell, men det kommer att bli ett mycket tydligare fokus på golfsporten och själva upplevelsen kring den. Därför har man gått från Pay & Play till fasta medlemskap.

Makarna Nick och Anna Potter driver Strand Golf Resort tillsammans.

På Strand Golf Resort fortsätter det stora renoveringsarbete av banan som påbörjats innan pandemin. Genom att ta bort möjligheten till Pay & Play kommer anläggningen att bli mer av en golfdestination för mer erfarna spelare, menar Anna Potter, som sedan 2017 driver Strand Golf Resort tillsammans med maken Nick Potter.

–  Golfanläggningen etablerades 1999 på vår familjegård och drivs fortfarande som familjeföretag, även om vi idag har en tydligare inriktning för spelare på en lite högre nivå. Under åren har hotell och restaurang byggts ut och nu i det närmaste kommer vi att satsa på att uppdatera själva golfbanan, informerar Anna.

Ska bli renodlad golfdestination

För uppdraget har en välkänd golfbanearkitekt anlitats och en utförlig renoveringsplan för hela golfbanan tagits fram. Uppgraderingen påbörjades 2019 och fortsätter i etapper under ett antal år framåt.

– Det vi kommer fokusera mest på nu och framöver är att ta fram olika golfpaket och satsa på att bli mer attraktiva för erfarna golfspelare. Vi bygger en renodlad golfdestination där vi fortfarande kommer att erbjuda konferensmöjligheter och andra event, men det kommer att mer vara kopplat till golfupplevelsen som vi vill förmedla och bygga vår framtid på, förklarar Anna Potter.

Golferbjudandet ska vara tydligt

Målet är att bygga en levande destination året om. Även om det finns planer på att vidareutveckla anläggningen med bland annat spa så kommer fokus framgent att kretsa kring golfsport och möjligheten att erbjuda en riktigt fin bana för spelare från regionen, samt för mer långväga besökare då hotellet står till förfogande.

Golferbjudandet ska vara tydligt och täcka allt som spelarna kan tänkas efterfråga. På plats finns redan golf pro och instruktör, Janne Kjellwall, som har närmare 35 års erfarenhet och som välkomnar golfare på alla nivåer.

Ägarna av Strand Golf Resort kommer att satsa på en kvalitetshöjning genom hela verksamheten och fortsätta bygga framtidens destination i Eskilstuna.