Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Eskilstuna har Sveriges mest hållbara besöksmål

Eskilstuna är en kommun som satt upp specifikt tuffa miljömål och som vågar sticka ut hakan i arbetet med att förverkliga dem. De kommunala bolagen, däribland det lokala energibolaget, har under åren genomfört ett antal internationellt uppmärksammade investeringar i miljöns tecken. Ett framträdande exempel är etableringen av ReTuna Återbruksgalleria.

ReTuna Återbruksgalleria har utvecklats till ett spännande besöksmål i Eskilstuna.

Gallerian är en samling verksamheter med utbildning, konferens, restaurang och butiker som alla har det gemensamma temat återbruk och återvinning som affärsidé. Eskilstuna kommun tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö ligger bakom etableringen som bygger på många års målmedvetet arbete för att göra kommunen till en av Sveriges mest framgångsrika när det gäller hållbarhet.

Allt annat än loppis

ReTuna Återbruksgalleria har utvecklats till ett spännande besöksmål i Eskilstuna. Här finns unika möjligheter för såväl företag som privatpersoner att fynda allt från återbrukade kläder till möbler för hem och kontor. Att det är allt annat än en loppis är Centrumledaren Sofia Bystedt noga med att poängtera.

– Vi vill med återbruksgallerian visa att det är möjligt att återanvända fler saker och genom lite handpåläggning förvandla kasserade varor till värdefulla produkter. Ofta blir det ett högre värde än tidigare – då har vi verkligen lyckats med konceptet. Med ReTuna utmanar vi handeln och bidrar till utvecklingen av det cirkulära samhället, säger Sofia.

ReTuna Återbruksgalleria ligger intill en återvinningscentral och har därmed resursinflödet nära inpå. Butikerna i gallerian har i princip allt gemensamt med vilken butik som helst i andra gallerior, med den stora skillnaden att varje sak är unik på ReTuna. Det finns inga dussinvaror – istället är allt noga sorterat och utvalt av riktiga återbruksexperter.

Unik plats för konferenser

ReTuna är troligtvis Sveriges mest hållbara besöksmål. Här finns utöver ett dussin butiker även en restaurang med klimatsmart mat på menyn och med fokus på minskat matsvinn. Därtill finns en konferensanläggning som på ett naturligt sätt bjuder in näringslivet till återbruksgallerian.

– Vi kan anordna konferenser och möten som passar alla typer av företag, inom såväl offentlig som privat verksamhet. I samband med konferensen kan deltagarna lära känna platsen och de företag som finns här, lära sig mer om återbruk och om hållbarhet i allmänhet. Vi kan hjälpa till med seminarier och workshops med hållbarhetstema, och vi kan naturligtvis även ordna med klimatsmart catering till alla event, berättar Ylva Boström, konferenskoordinator på ReTuna återbruksgalleria.

Konferensverksamheten var speciellt utsatt under pandemin, men nu märks ett tydligt uppsving med ett högt tryck på bokningar och ett större intresse för anordning av evenemang. Under de senaste två åren har konferensen även utökats med så kallade hybridlösningar som även framgent kommer att vara viktiga inslag i den moderna mötesverksamheten. Ytterligare ett exempel på hur man på ReTuna arbetar för ökad hållbarhet.

Omsättningen ökar varje år

ReTuna Återbruksgalleria öppnade 2015 och har utvecklats kraftigt sedan starten. Att återbruk är en lönsam affär kan man läsa av de senaste årens växande omsättning. Under 2021 gjorde butikerna i gallerian en gemensam omsättning på 18,4 miljoner kronor, en ökning med 20 procent från föregående år. Väntelistan över nya aktörer som vill etablera sig i gallerian blir allt längre.