Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Atea bygger effektiva och säkra IT-lösningar

Atea bygger Sverige med IT. Bokstavligen. Det innebär i praktiken att de tar hand om allt från leverans av hårdvara till alla tänkbara infrastrukturella tjänster kopplat till det. Atea kan bygga kundens hela IT-infrastruktur, men också leverera IT som tjänst där kunden helt slipper bekymra sig för var och hur systemen är uppbyggda.

Atea har ett stort lokalkontor i Eskilstuna med nära 90 anställda. Här finns alla kompetenser inom koncernen representerade, från IT-arkitekter till servicedesk-medarbetare.

IT ska vara lättbegripligt och framför allt möjliggöra för en enklare och mer effektiv arbetsdag. Atea levererar all form av IT-infrastruktur för kunder inom alla branscher, inom såväl det offentliga som den privata sektorn. Det kunderna har gemensamt är efterfrågan på en säker, pålitlig och effektiv infrastruktur.

Digitala arbetsplatser allt vanligare

Atea har ett stort lokalkontor i Eskilstuna med närmare 90 anställda. Här finns alla kompetenser inom koncernen representerade, från IT-arkitekter till servicedesk-medarbetare. Samtidigt kan lokalkontoret när som helst dra nytta av hela företagets nätverk som sträcker sig över hela Norden och Baltikum.

Eskilstunakontoret har ett stort fokus på att utveckla och leverera IT som tjänst. Ett annat spår som utvecklats mycket de senaste åren är tillhörande tjänster inom Information Management, där Atea kan hjälpa kunderna få ut mer nytta ur sin data och använda den insamlade informationen optimalt.

– Vi jobbar mycket med utveckling av digitala arbetsplatser nu. Det är många som befinner sig mitt i sin digitaliseringsresa och som behöver hjälp att komma vidare. Vi kan anpassa våra tjänster helt efter vad kunden behöver och efterfrågar, oavsett om det handlar om uppbyggnad av hela IT-infrastrukturen på plats hos kund eller skräddarsydda lösningar för IT som tjänst, berättar Jörgen Johnsson, platschef på Atea i Eskilstuna.

För en bekymmersfri och trygg IT-miljö

I Eskilstuna har Atea byggt upp ett eget datacenter i ett bergrum cirka tre kilometer från kontoret. I datacentret finns ett hundratal servrar som utgör hjärtat i verksamheten. Här lagras och säkerställs kundernas hela IT-miljöer.

– Vi ser att den här typen av tjänster, molntjänster, växer mest. Kunderna vill ha en bekymmersfri IT-miljö som alltid är uppdaterad, uppbackad och framför allt säker. Det kan vi garantera tack vare vårt datacenter. Att alltid ha en fungerande IT-infrastruktur innebär ett värde och en ren konkurrensfördel som är svår att mäta i kronor och ören. IT som tjänst är det bästa alternativet för den som söker ett snabbt och enkelt sätt att optimera sin arbetsdag med hjälp av smart IT, säger Jörgen Johnsson.

– Vi vet att våra kunder behöver en pålitlig tjänst som fungerar dygnet runt, och därför har vi också beredskap dygnet runt, fortsätter han. Mer än hälften av våra kunder abonnerar på våra drifttjänster. Vi växer också mest inom det området.

TP2B – The place to be

Atea befinner sig precis som många andra företag i Eskilstuna och Mälardalen i en omfattande tillväxtfas.

– För att kunna möta kundernas behov behöver vi ständigt utveckla både oss som företag och våra medarbetare. Vi har ett starkt fokus på och satsar på utveckling av våra medarbetare. Via Atea Career Program ger vi möjlighet för medarbetare att utvecklas inom bolaget. Ledarskapet är också viktigt. Här jobbar vi med täta dialoger mellan chef och medarbetare där de samverkar för medarbetarens nästa steg.

– En förändring vi ser nu mot tidigare är att vi mer och mer jobbar verksamhetsnära, mot att tidigare främst jobbat med kundernas IT-avdelning. Nu är vi mer involverade i hela kunden och strävar efter att leverera verksamhetsnytta, vilket gör våra uppdrag än mer diversifierade och spännande. Vi jobbar också mycket med att stärka vår egen profil som TP2B – The place to be, såväl för kunder och leverantörer som för medarbetare, förklarar Jörgen Johnsson.

Atea ska med andra ord fortsätta vara den självklara leverantören, samarbetspartnern och arbetsgivaren inom IT-infrastruktur i Eskilstuna och Mälardalen.