Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Eskilstunabolag levererar framtidens rörsystem

LG Contracting kan i princip allt om rörinstallationer och specialrör, även med tillämpning inom mycket nischade områden som till exempel rör för överföring av medicinska gaser. Företaget är ofta med och levererar i regionens större byggprojekt som skolor, sjukhus och industrier.

LG Contracting har närmare 40 medarbetare i Eskilstuna och har planer på att fortsätta växa i regionen.

Många sjukhus, förskolor och skolor i Mellansverige har ventilation och andra rörinstallationer från LG Contracting och Rörgruppen. Båda är dotterbolag till Instalco, och i de större projekten drar man nytta av gemensamma krafter för att leverera framtidens rörsystem. Med framtidens rörsystem avses robusta installationer som ska hålla över flera decennier.

Formar sin egen kompetens

Allt inom rör är av intresse för LG Contracting. Just nu pågår flertalet spännande parallella projekt i Mälardalen, bland annat på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och på Nyköpings lasarett. LG Contracting har även nyligen färdigställt ett antal installationer i skolor och förskolor i bland annat Haninge och Katrineholm.

– Vi har bred kompetens och kan göra det mesta som omfattas av ventilation- och andra rörinstallationer. Vi står för en stor del av personalens utbildning själva, vilket ger oss möjligheter att forma kompetensen precis som vi vill ha den, säger Nayef Shehadeh, vd på LG Contracting i Eskilstuna AB.

Svetslicens, ackreditering för tryckprovning och utbildning inom området medicinska gaser är exempel på investeringar i personalens kompetensutveckling som LG Contracting gör löpande.

– Vi försöker att hela tiden erbjuda våra medarbetare lite mer, fortsätter Nayef. Utöver de riktade utbildningsinsatser som vi gör under hela året har vi även tillgång till resurser inom det vi kallar för Instalco-skolan. De som är intresserade av att utveckla sitt ledarskap inom personal och projekt har möjlighet att gå skräddarsydda utbildningar inom Instalco. Det finns även ett antal andra utbildningar inom Instalco-skolan men ledarskap är den mest framträdande.

Planer på fortsatt tillväxt

LG Contracting har närmare 40 medarbetare i Eskilstuna och har planer på att fortsätta växa i regionen. Mycket av framtidens rekrytering bygger på förmågan att samverka med skolan och erbjuda platser inom lärlingsutbildningen som finns inom gymnasieskolan i Mälardalen.

– Rörmontörer och ventilationsinstallatörer är bristyrken över hela Sverige, men vi har lyckats bra med vår rekrytering hittills mycket tack vare våra egna utbildningsinsatser. Vi har också en stor fördel i att vi kan erbjuda riktigt spännande arbetsuppgifter i samhällsnära projekt där man verkligen får vara med och göra skillnad, menar Nayef.

Att vara en attraktiv arbetsgivare står högt på agendan för framtiden. Gällande projekt så är orderboken i princip fulltecknad för hela 2022 och större delen av 2023. Det är nästan uteslutande långsiktiga projekt som intresserar LG Contracting.