Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Utbildning för en bättre framtid

Grillska gymnasiet i Eskilstuna har en unik driftsform som fristående gymnasieskola helt utan vinstintressen. Skolan drivs av en stiftelse utan krav på ekonomisk avkastning vilket skapar bättre förutsättningar för att verkligen fokusera på det viktigaste: utbildning för en bättre framtid.

Magnus Säll, rektor på Grillska gymnasiet.

Värdegrunden för Grillska gymnasiet bygger helt och hållet på att göra skillnad. I det ingår att göra skillnad för såväl elever som för anställda – och inte minst för samhället.

– Vår viktigaste roll är att skapa förutsättningar för utbildning som främjar delaktighet och motverkar utanförskap. Vi har byggt en framgångsrik skola baserat på det och vi kommer att fortsätta i samma spår när vi skapar framtidens utbildning, säger Magnus Säll, rektor på Grillska gymnasiet.

Mjuka värden i centrum

Mjuka värden står i centrum på Grillska gymnasiet. Enligt Magnus är grunden för ett bra lärande att det finns en grundläggande trygghet i lärmiljön. Det är bland det viktigaste som all personal och alla elever på skolan arbetar för att säkerställa. Viktigt är också att satsa på mångfald. Därför har Grillska gymnasiet en mix av både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

– Vi vill ju skapa en spegel av hur samhället ser ut i övrigt, och då är det en mix av akademiska och yrkesinriktade jobb som är verkligheten. Vi anordnar mycket aktiviteter för att skapa utbyte mellan programmen, och eleverna får också möjlighet att göra studieresor, berättar Magnus.

Viktigt med verklighetsförankring

På Grillska gymnasiet är verklighetsförankring viktigt, precis som Magnus beskriver. Därför är företagskontakter viktiga och det finns en ambition att utveckla ännu starkare samarbeten med näringslivet.

– Vi har inom hantverksprogrammet med inriktning frisör tidigare haft samarbete med Eskilstuna United och ett äldreboende i kommunen. Tillsammans med Eskilstuna United genomförde våra elever en mycket uppskattad spa-dag på äldreboendet. Detta är ett exempel på ett väldigt lyckat samarbete som vi gärna vill återskapa inom andra program, säger Magnus.

Ytterligare en dimension av verklighetsförankring ges genom den obligatoriska utbildningen inom volontärsarbete, som alla elever deltar i under första året. Den utbildningsinsatsen görs i samarbete med både Eskilstuna Stadsmission och Stockholms Stadsmission.