Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Stor lönsamhet i att utveckla kretslopp för industrimaskiner

När det gäller totalrenovering, uppgradering och modernisering av avancerade industriella maskiner är det få som kan leverera med en lika hög tillgänglighet och precision som MekPoint i Eskilstuna.

MekPoint har en hög kapacitet gällande serviceåtagande, reparation, underhåll och flytt av industrimaskiner, varav de flesta säljs vidare till kunder utanför Sverige.

MekPoints verksamhet, strategi och inriktning har alltid byggt på kärnvärden som mod och uthållighet. Ägaren Ludwig Larsson startade företaget 2011, direkt efter att han gått ut gymnasiet. Redan då hade han en tydlig vision för hur han ville bygga upp den egna verksamheten, vilka värderingar som skulle styra den och vilka investeringar som var nödvändiga för att nå målet.

Bidrar till en cirkulär ekonomi

Ludwig insåg snabbt att det var en lönsam affär att satsa på tjänster som bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi inom industrin. Därför började han köpa upp begagnade maskiner från svenska industribolag som var i färd med att ställa om sin produktion. Maskinerna servas och repareras vid behov i den egna verkstaden i Eskilstuna.

– Vi skapar ett hållbart kretslopp för maskinerna, som ofta kan vara sparsamt använda men som ändå ska bytas ut eftersom kraven inom svensk industri är så höga. Det finns en växande marknad för dessa maskiner, och vi känner att vi bidrar till den hållbara utvecklingen genom det vi gör, säger Ludwig.

Framgångar och tillväxt

Idag har MekPoint en hög kapacitet gällande serviceåtagande, reparation, underhåll och flytt av industrimaskiner. De flesta säljs vidare till kunder utanför Sverige.

– När jag startade upp verksamheten hade jag en vision om att kanske uppnå en omsättning på en miljon kronor. Idag har vi en omsättning på 14 miljoner och ser en fortsatt stark tillväxt för framtiden. Det hade aldrig kunnat gå så här bra om det inte vore för de extremt lojala och kompetenta medarbetarna i bolaget. All framgång bygger på ett gemensamt arbete där vi alltid fokuserar på att leverera med hög kvalitet och i rätt tid.

Ludwig har långt gångna planer på tillväxt.

– Verksamheten är helt inriktad på förvärv, reparation och försäljning av maskiner som redan finns inom industrin. Det finns en mycket större marknad för den här typen av tjänster än vad vi hittills har bearbetat. Vi har med andra ord alla möjligheter att vidareutveckla företaget och bredda oss mot nya typer av maskiner.

Behöver utöka verkstaden

Den 1500 kvm stora verkstaden i Eskilstuna kan komma att bytas mot en större, eller om möjlighet finns byggas ut för att matcha tillväxtplanerna för MekPoint.

– Vi har ett uppdrag på gång nu som är det största vi någonsin haft. Vi ett annat tillfälle levererade vi sju maskiner till en och samma kund samtidigt, men det aktuella projektet är ännu större. Om det fortsätter såhär så måste vi snabbt utöka verkstadsytan, och kanske även nyanställa under 2022, berättar Ludwig.

Hittills har MekPoint rekryterat ny personal baserat på kännedom, det vill säga via någon som känner någon och som den vägen har intresserat sig för bolaget. Ludwig hoppas på att kunna locka fler till företaget och branschen genom att erbjuda riktigt spännande och givande uppdrag.