Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Länstrafiken behöver möta nya målgrupper

Jönköpings länstrafik arbetar för att kollektivtrafiken ska ses som förstahandsvalet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter i Jönköpings län. Det är en komplex uppgift som kräver målmedvetenhet, engagemang och inte minst starkt fokus på ständiga förbättringar.

Krösatågen binder samman södra Sverige. Tågen är till största del drivna med el och möjliggör ett smidigt och effektivt vardagspendlande mellan länen.

Utbyggnad av kollektivtrafiken, som i Jönköping omfattar tåg, buss och serviceresor, är egentligen som vilket samhällsbyggarprojekt som helst – det blir aldrig riktigt färdigt eftersom nya behov tillkommer hela tiden.

För fler resenärer

För att fler ska kunna resa med kollektivtrafiken måste den vara tillgänglig och enkel att välja. Det bygger i sin tur på ett ständigt förbättringsarbete med tätare turer, enklare byten utan väntetider och ett enhetligt biljettsystem. Jönköpings länstrafik jobbar med alla de sakerna, men även med standardhöjande förbättringar med nya tåg beställda bland annat.

– Under kommande år ska det satsas enorma summor på att utveckla kollektivtrafiken i regionen. De största investeringarna görs inom tågtrafiken där det bland annat beställts nya tåg inom Krösatågens verksamhet, bekräftar Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.

De nya tågen kommer att börja levereras löpande om något år. Det byggs också en ny servicedepå och tågverkstad som ska serva Krösatågen i Nässjö.

Behöver möta nya målgrupper

Resenärerna är över lag mycket nöjda med länstrafiken, enligt undersökningar som görs varje månad. Samtidigt finns en stor tröskel att överkomma i form av attitydförändringar i förhållande till att resa kollektivt. Det är något som man på Jönköpings länstrafik kommer att arbeta ännu mer med framöver.

– Sedan tidigare arbetar vi med olika typer av pendlarkampanjer och prova-på-erbjudanden med gratis periodkort till vissa målgrupper. Vi ser till att hålla en nära dialog med befintliga resenärer och förbättra våra villkor för dem, och samtidigt behöver vi möta nya målgrupper för att bidra till ökad hållbarhet. Vi har mycket att göra framöver, säger Carl-Johan Sjöberg.