Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nöjda kunder bästa marknadsföringen

Alla som funderar på att bygga hus bör undersöka möjligheterna med lösvirkeshus. Det är den form av byggnation som ger störst valmöjligheter gällande både material och utförande, och som även möjliggör för utveckling av mer hållbara lösningar, enligt Mathias Wilhelmsson och Daniel Johansson, grundare och delägare av Österskogs bygg.

Våra duktiga hantverkare har kompletterat en äldre fastighet med en ny punchveranda. Det finns inte alltid exakta ritningar – erfarenhet och skicklighet får forma uttryck och proportioner!

Österskogs bygg är bäst på att bygga just lösvirkeshus. Med lång erfarenhet och förfinade byggmetoder kan man idag bygga ett lösvirkeshus så effektivt att slutpriset ofta går att jämföra med koncept- eller modulhus.

– Vi ser att marknaden efterfrågar lösvirkeshus i första hand, och det har mycket att göra med de stora valmöjligheter som kommer med det, menar Mathias Wilhelmsson. Att ändra något under byggnationen är mycket svårare och betydligt dyrare med modulhus till exempel.

Växande byggserviceavdelning

Österskogs bygg fokuserar i första hand på nybyggnation av enfamiljshus och fritidshus. Inom företaget finns också en växande byggserviceavdelning som servar både företag och kommunen med olika byggtjänster. Det kan vara allt från badrumsrenoveringar av våra två erkänt mycket skickliga plattsättare och mattläggare till löpande underhåll och ombyggnationer av fastigheter inom offentliga sektorn.

– Vi har byggt upp en bred verksamhet med både nyproduktion och återkommande byggservice, men den främsta anledningen till att man anlitar oss är nog att vi levererar en hög och jämn kvalitet i precis allt vi gör, säger Daniel Johansson.

Att nöjda kunder är den absolut bästa marknadsföringen är Mathias och Daniel eniga om.

– För oss är det oerhört viktigt att bygga goda relationer med våra kunder före, under och efter projektet. Då kommer de att anlita oss för att förverkliga nästa byggdröm också, säger Mathias.

Gediget och genuint hantverk

Österskogs bygg har många återkommande kunder i Jönköpingsregionen och ser en fortsatt stark tillväxtpotential för företaget. I skrivande stund söker man en eller ett par snickare som vill och kan jobba självständigt med egna projekt.

– Vi står för ett mycket gediget och genuint hantverk. Alla som arbetar hos oss måste ha det som sin högsta prioritet, samt att de ska vara serviceinriktade, understryker Daniel.

I dagsläget har Österskogs bygg knappt tio anställda, merparten snickare. Inom bolaget finns också en egen plåtverkstad med mycket hög kunskapsnivå. Samma höga nivå efterfrågas inom alla kompetensområden.