Fre 3 feb / År 41 / Nr 5 2022

Närmare 100 procent fiberutbyggnad uppnått i Sävsjö

SavMAN AB är ett helägt kommunalt bolag som verkar för en hållbar och framtidssäker fiberutbyggnad i Sävsjö kommun.

Sävsjö sticker ut, då man har så stor del täckt på landsbygden, menar SavMANs vd Bo Dahl.

Det fiberoptiska stadsnätet i Sävsjö har successivt byggts ut sedan kommunfullmäktige antog en generalplan avseende bredbandsutbyggnaden i maj år 2000. Redan under tidigt 1990-tal invigdes det befintliga stadsnätet och man passade även då på att förbereda för framtida byggnationer.

Även om stadsnätet byggdes redan under 1990-talet var det främst mellan 2004 och 2013 som dagens fibernät byggdes, tack vare olika bidrag från i första hand svenska staten och EU. År 2014 och framåt så har bolaget, med hjälp av borgensåtagande från Sävsjö kommun, byggt för egna pengar.

Alla kan välja fiber

Idag har närmare 100 procent (enligt egna mätningar som visar upp till 98 procent) av alla hushåll och företag möjlighet att ansluta till fiber och därmed få tillgång till bredband den vägen, både på landsbygd och tätort. Och det här Sävsjö sticker ut lite då man har en så stor del täckt på landsbygden, menar SavMANs vd Bo Dahl. 

– Den lyckade bredbandssatsningen som påbörjades för drygt 20 år sedan har framför allt vunnit framgång genom sin tydliga strategi, en enhetlig politisk styrning och vilja, långsiktighet och inte minst en trogen och mycket kompetent personal i bolaget som anammat uppdraget på ett bra sätt, säger Bo Dahl.

Detta gör att Sävsjö kommun idag har en fiberstruktur som täcker hela kommunen. Alla som vill kan beställa och få tillgång till nätet, för att uppnå 100 procent.

– Här ser vi nya tjänster som kommer att kräva fiber, inte minst 5G utbyggnaden i landet. Men även andra områden som Trygghetstjänster, Internet of Things (IoT) kommer att kräva en fiberinfrastruktur i botten. På samma sätt som el, VA och vägnät så är det viktigt för en kommun att ha kontroll över denna fiberinfrastruktur. Inte minst av ekonomiska skäl, poängterar Bo Dahl.

Vill slopa lokaliseringsprincipen

Lokaliseringsprincipen som idag är ett hinder för kommunalt ägda bolag måste ändras. Stadsnäten har här drivit frågan, genom sin intresseorganisation, Stadsnätsföreningen, och ett uppdrag att föreslå ett undantag från Lokaliseringsprincipen är framtaget och på väg ut på remiss.

Utöver det behöver den regionala samordnaren, som ska ha en helhetssyn på hur långt fiberutbyggnaden har kommit inom hela regionen, samt se över samverkan med kommunala bredbandssamordnare, ekonomiska föreningar, byalag samt nationella aktörer som bygger fiber, ha ett helhetsfokus. Förslag på hur man nyttjar befintliga gjorda investeringar av samtliga parter på bästa sätt och hur lösningarna avtalas är målet i detta arbete.

Mer rättvisa villkor

Den regionala samordnaren, tillsammans med de som hanterar bidragen (idag PTS) bör se till så att kapital inte låses upp i projekt som inte blir av. Detta är ett problem idag som inte minst oroar de som hanterar bidragen, med flera exempel på projekt som slukat pengar men som inte genererat tillväxt.

– Alla de som tagit ansvar för bredbandsutbyggnaden, de som såg till att fiber och Internet kom till byn tidigt, tycks nu missgynnas. Här fattas inte handlingsplaner och projektering, här fattas pengar för fortsatt utbyggnad, säger Bo Dahl. Han avslutar med:

– Här måste samhällsansvar gälla, oavsett om marknaden eller det offentliga bygger. Ett undantag från Lokaliseringsprincipen är positivt också för regionerna som på så sätt får fler tänkbara nätägare som kan bidra till utbyggnaden.