Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Timmerbilsåkeri med tillväxtpotential söker yrkesfolk

Hultagårds Skogstransporter AB är ett renodlat timmerbilsåkeri. Upptagningsområdet är i första hand Småland men kan om rätt möjlighet dyker upp tänkas utökas.

Vi söker yrkeskunniga chaufförer omgående, säger Ulf Bjenning som driver åkeriet med sin son Jesper Bjenning.

Åkeriet har i dagsläget fem timmerlastbilar som oftast går i 2-skift fördelat på knappt tio anställda. Merparten av verksamheten kretsar kring transporter för Smålands största skogsägare Vida och Södra, men Hultagårds Skogstransporter kan även ta sig an uppdrag från mindre skogsägare i regionen – när tiden finns.

Yrkeschaufförer är en bristvara

Det är som alltid bråda tider för Hultagårds Skogstransporter. Efterfrågan på svenskt virke ökar kopplat till oroligheter i omvärlden. Efter pandemin är det också många som vill kunna förlita sig på råvaror från närområdet. Det finns med andra ord mycket mer timmer att frakta än vad en mindre aktör som Hultagårds kan åta sig.

– Om det hade funnits kunnigt yrkesfolk så hade vi kunnat anställda minst ett par chaufförer till omgående, säger Ulf Bjenning, som köpte åkeriet 2015 tillsammans med sin son Jesper Bjenning och som därefter satsat på att successivt utöka verksamheten, både genom gynnsamma förvärv och organisk tillväxt.

Utmaningen är inte att få tag på uppdrag – det finns och blir över. Den största utmaningen är att anställa rätt kompetens. Yrkeschaufförer är sedan länge en bristvara i hela Sverige, och speciellt med inriktningen skogstransporter. Enligt Ulf Bjenning är det inte heller alla chaufförer som är beredda att hoppa på timmertransporter.

Finns ingen snabb lösning

I dagsläget är det på grund av kompetensbrist inte aktuellt för Hultagårds Skogstransporter att investera i nya fordon. Rekryteringen måste lösas först. Hur ska då kompetensförsörjningen lösas på sikt?

– Detta är inget nytt fenomen inom vår bransch. Vi behöver samverka mycket mer för att öka intresset för branschen, och visa att vi erbjuder ett spännande och fritt arbete med stort ansvarstagande. Alla som utbildar sig till lastbilschaufför och som verkligen vill jobba kan välja och vraka på arbetsmarknaden, menar Ulf Bjenning.

Det finns ingen snabb och enkel lösning, men att jobba mer med att marknadsföra branschen är en viktig uppgift för framtiden. Det är också viktigt att alla som utbildar sig till chaufför inser vilka möjligheter som finns och stannar kvar i branschen efter studietiden. Här finns mycket kvar att göra.

Hur blir det med framtiden då?

Hultagårds skogstransporter kommer att fortsätta sträva efter att sysselsätta de befintliga fem ekipagen till 100 procent i Småland med omnejd, och samtidigt noggrant skanna marknaden efter lämpliga kandidater som kan tänkas vara en del av en framtida expansion.

Ulf Bjenning är inte heller främmande för att leta efter rätt kompetens utanför Småland, vilket i sin tur kan innebära en expansion geografiskt på sikt. Exakt hur det blir får tiden utvisa.