Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bäst på elinstallationer, OEM och arbetsbelysning

Traditionella elinstallationer, OEM samt arbetsbelysning är de tre huvudsakliga affärsområdena inom Rutab i Nässjö.

Vi erbjuder specialistkunskap för att stötta våra kunders projekt och utveckling, säger Frank Robertsson, vd.

Rutab har extremt djupgående kompetens inom sina respektive affärsområden.

– För oss handlar det inte enbart om att sälja ett visst antal artiklar. Vi ska vara absolut bäst på det vi gör, vi ska ha bäst service och leveranssäkerhet. Vi ska också kunna erbjuda den specialistkunskap som behövs för att stötta våra kunders projekt och utveckling, säger Frank Robertsson, vd på Rutab.

Försäljning baserat på ren kunskap

Rutabs affärsidé är helt enkelt att vara bäst. För att kunna vara det måste man ständigt se över sin kompetens och vidareutbilda personalen, något som är högt prioriterat på Rutab.

Det är också höga krav på personalen på Rutab, men i gengäld erbjuds ett mycket spännande och varierande arbete med fokus på försäljning baserat på ren kunskap.

– Vi söker efter vass säljkompetens hela tiden. Vi är expansiva och behöver stötta upp med mer kompetens inom alla affärsområden. Vi har ett stort antal produkter i sortimentet, men genom att vi organiserar dem under tre renodlade affärsområden kan vi vara mycket nischade och bygga specifik produktkompetens hos våra säljare, vilket vi vet att kunderna uppskattar, fortsätter Frank Robertsson.

Innovativ utveckling

Rutab har under åren vuxit såväl organiskt som genom lyckosamma förvärv och har på den vägen också lyckats bredda produktsortimentet.

– Vår strategi framåt är att fortsätta leta förvärv för att tillföra fler produkter och kanske även fler affärsområden på sikt. Vi är i första hand fokuserade på att leta efter förvärv med produkter som passar för våra befintliga målgrupper. Vi vill paketera hela lösningar, inte bara sälja en produkt. Tillsammans med våra kunder ser vi till att lösa problem och skapa lönsamhet för kunderna den vägen, säger Frank Robertsson.

Rutab har fortsatt mycket på gång och kommer bland annat att satsa mer på innovation inom sina tre affärsområden elinstallationer, OEM och arbetsbelysning.

Ytterligare ett område som kan komma att utvecklas mer framöver baseras på ett förvärv under 2019, avseende kabelmärkning och skyltning. Här är innovationen inte själva produkterna utan snarare i hur de kommer att produceras mer effektivt för framtiden. Liknande innovativ utveckling kommer att prägla alla affärsområden framöver.