Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kvalitetsträ förädlat i hjärtat av Småland

Fransson & Neij har byggt upp en stark verksamhet för träförädling av högkvalitativt trä från i första hand Norrland, men råvara hämtas även från södra Sverige. Det är i huvudsak granvirke som hanteras och förädlas till eftertraktade basbyggvaror som råspontluckor och fasadträ.

Från början var Fransson & Neij ett renodlat tradingbolag med tyngdpunkt på export. Under åren har verksamheten omdanats rejält och idag är företaget en av marknadens främsta leverantörer av kvalitetsvirke, både som legoleverantör under andras namn samt under eget varumärke.

Branschens mest välinvesterade anläggning

Fransson & Neij har investerat enormt mycket i anläggningen och under de senaste fyra åren har stora delar av produktionen mer eller mindre varit en byggarbetsplats. Det börjar nu färdigställas och företaget kan då förbereda för nästa fas med mer fokus på strategi och försäljning.

– Vi stod inför ett vägskäl 2018 när det gamla hyvleriet brann ner. Skulle vi lägga ner hela verksamheten, eller skulle vi sadla om och satsa rejält? Vi valde att investera och bygga upp ett toppmodernt hyvleri med mycket högre kapacitet än vad vi haft tidigare. Det i kombination med det nya måleriet som vi byggt upp samt en helt ny produktionslinje för råspont gör vår anläggning till en av branschens mest välinvesterade för legoproduktion, berättar Johan Kylberg, vd på Fransson & Neij.

Idag tillverkar Fransson & Neij legoprodukter motsvarande ungefär 50 procent av den totala omsättningen. Resten är egna produkter. Kunderna finns främst i Sverige men en liten del exporteras till grannländerna.

Utmaningar finns – men framtiden ser ljus ut

Efterfrågan på trä blir allt större. Det görs mer och mer av träråvara och det skapar en ökad konkurrens på marknaden. Samtidigt påverkas marknaden starkt av vad som pågår i omvärlden. En tydlig indikation på att marknaden förändras är att priset på träråvara ökat med ungefär 25 – 30 procent.

– Prisökningen är en stor utmaning för alla som jobbar inom träbranschen. Samtidigt ser vi att det är olika för olika inriktningar och träslag. Vi jobbar mest med råspont och fasad, där acceptansen för prisökningar tycks vara högre. Det ger oss ett bättre utgångsläge och vi ser mycket positivt på framtiden med en stigande efterfrågan speciellt inom vårt segment, säger Johan Kylberg.