Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Mycket mer än röda stugor i logistiknavet Nässjö

Nässjö stiger i ranking – i alla fall när man talar om tillväxt i Småland och då specifikt inom Jönköpings län. Jämförelser visar att Nässjö har den största tillväxten i länet baserat på antalet nystartade bolag, enligt kommundirektör Malena Tovesson.

Kommundirektör Malena Tovesson.

Dagens Nässjö är inte så mycket den småländska röda stugan, även om den också har sin givna plats. Dagens Nässjö är ett modernt industrisamhälle som grundats på trä, logistik och järnväg, och som möter framtiden just genom att vidareförädla dessa värden.

Stärker sin position som järnvägsknutpunkt

Nässjö är den naturliga knutpunkten för järnvägstransporter i södra Sverige. Här möts flera för Sverige viktiga anknytningar, av stor betydelse både för svenskt import- och exportnetto.

Trycket på järnvägen fortsätter att öka och det mycket tack vare den europeiska strategin att flytta över mer gods från väg till järnväg. Sverige har egna högt uppsatta mål för att öka tågtrafiken och i Nässjö finns goda förutsättningar för det efter ett gediget arbete sedan flera år för att förstärka och bredda spåren bland annat.

Nu tas ytterligare ett stort steg då Region Jönköpings län investerar i en ny tågdepå för service och reparationer i Nässjö. De nya Krösatågen och tågdepån utgör tillsammans den största satsningen på tågtrafiken i modern tid i Jönköpings län, en satsning som omfattar cirka 1,7 miljarder kronor.

Servicedepån kommer att underhålla och reparera tåg som trafikerar Jönköpings-, Kronobergs-, Hallands- och Skåne län. För Krösatågen kommer depån att medföra bättre möjligheter att utveckla och driva trafiken mer stabilt än idag, med färre förseningar och ett bättre flöde som följd.

Satsningen stärker regionen (Jönköpings län) och specifikt Nässjö som logistiskt nav i södra Sverige.

Vill lyfta platsvarumärket Nässjö

Tågdepån är den största händelsen som sker just nu inom infrastruktur i regionen och i Nässjö som helhet. Depån är redan påbörjad och planeras driftsättas under 2024. Den omfattar ett 35.000 kvm stort område i centrala Nässjö, och kommer naturligtvis att innebära många nya arbetstillfällen.

Ett viktigt uppdrag som kommunen har i samband med investeringen i den nya depån är att lyfta Nässjö som plats.  

– Det finns redan en positiv trend som visar att fler vill flytta till Nässjö, och bostadsbyggnationen är i full gång både centralt och på landsbygden. Det finns också statistik som visar att vår kommun har den största tillväxten om man ser till antalet nystartade företag i länet. Vi har med andra ord en mycket bra utgångspunkt, men bra kan bli bättre. Vi behöver satsa mer på att bygga vårt platsvarumärke och därmed få ungdomar att stanna i kommunen, förklarar Malena Tovesson.

Bland kommunens viktigaste uppdrag är nu och framåt att öka sysselsättningsgraden och att minska arbeta med barn och ungas uppväxtvillkor. Mot bakgrund av de investeringar som sker nu – bland annat i den nya depån, i nya bostäder och inte minst satsningar för att lyfta fritidsaktiviteter och idrott, såsom skidskytteanläggningen i Lövhult, så har man ett riktigt bra startläge i Nässjö.