Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Campus Värnamo skapar förutsättningar för fler att lyckas

Campus Värnamos uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning, både idag och i framtiden. Det innebär i praktiken att Campus Värnamo ska tillhandahålla utbildningar som svarar upp mot nuvarande behov inom näringslivet, och samtidigt rusta för framtiden genom att läsa av det långsiktiga kompetensbehovet.

Studenter från Campus Värnamo i stadsbiblioteket i Gummifabriken.

Näringslivet i Värnamo med omnejd präglas av en mycket stark tillverkande industri med många företag och ett stort antal arbetstillfällen. Över 50 procent av alla jobb i regionen finns inom tillverkningsindustrin, enligt uppgift från Enikö Olsson, verksamhetschef på Campus Värnamo.

– Vi har dubbla perspektiv där det dagliga arbetet bygger mycket på att säkerställa rätt utbildningsnivå inom områden som det lokala och regionala näringslivet efterfrågar idag. Det andra perspektivet är det långsiktiga arbetet med regionens kompetensförsörjning. Framtidens näringsliv kommer att vara än mer differentierat och insatser för att trygga en långsiktig kompetensförsörjning är därför bland de viktigaste investeringarna som görs för Värnamos framtid, säger Enikö.

Allt handlar om att skapa förutsättningar

Campus Värnamo bygger nära relationer med företag i regionen för att kunna lyssna av kompetensbehovet och skapa anpassade utbildningsinsatser.

En del i uppdraget är att skapa förutsättningar för fler att studera och stärka sin kompetens. Campus Värnamo har byggt upp en utbildningsmiljö med modern teknik och ett professionellt stöd. Allt för att morgondagen ska bli ännu bättre än idag, med fler utbildningar, fler jobb och ökad sysselsättning.

Campus Värnamo satsar på olika utbildningsformer och nivåer för att kompetensutveckla yrkesverksamma men också för att utbilda ny arbetskraft till olika yrkesroller.

Fler distansutbildningar växer också fram vilket öppnar mer flexibla möjligheter för många att studera. Exempel på distansutbildningar som är starkt kopplade till lokala och regionala kompetensbehov är webbutvecklare och verktygstekniker.

Satsar på kompetenscoach

På Campus Värnamo finns ambitionen att bidra till en ännu starkare industri genom samverkan. Därför finns ett etablerat partnerskap mellan Värnamo kommun, Campus Värnamo och ett 20-tal företag i regionen. Företagen medfinansierar en kompetenscoach som ansvarar för att bidra till medlemsföretagens kompetensutveckling.

Målet är att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och genomföra kvalitetssäkrad kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser i samverkan med företagen.

– Vår verksamhet präglas av stolthet, engagemang och drivkraft för att vår region ska vara den mest attraktiva att bo och verka i. Det industriella partnerskapet är ett bra exempel på hur vi omsätter ord till handling och hur vi i samverkan kan uppnå ännu bättre resultat, menar Enikö Olsson.

Partnerskapet är öppet för fler företag att ansluta sig till.