Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Rimeda ser kraftig efterfrågan på elcentraler

Rimeda tillverkar ställverk, elcentraler och kabelskåp för kunder över hela Sverige. I verkstaden i Värnamo kontrolleras och kundanpassas varenda produkt av rutinerade experter innan något skickas ut. Kunderna kan därmed alltid vara säkra på att få en produkt av hög kvalitet och med genomgående hög säkerhet från Rimeda.

I Värnamo har Rimeda byggt upp en stark kompetens kring elcentraler och elkonstruktion.

När det gäller byggnation och specialanpassning av elcentraler så är Rimeda en av landets främsta aktörer. All utveckling och tillverkning sker i Värnamo. Här har Rimeda byggt upp en stark kompetens kring elcentraler och elkonstruktion. Det finns också en fortsatt stark tillväxtambition i bolaget.

– Vi har mycket jobb och mycket förfrågningar och skulle kunna växa kraftigt – om vi kunde få tag på rätt kompetens vill säga. Det är vår största utmaning, säger Conny Johansson, vd på Rimeda.

Ny utbildning för elkonstruktörer

Hela el- och energibranschen saknar kompetens och att öka intresset för näringen är ett viktigt första steg för att bredda rekryteringsunderlaget. Det måste även finnas bra utbildningar som gör att fler söker sig till branschen. Idag saknas utbildningsplatser för den som har intresset men som kanske inte har möjlighet att söka till en utbildning på annan ort.

Rimeda har precis påbörjat ett nytt samarbete med skolor och ett antal andra företag som vill utveckla en helt ny utbildning för elkonstruktörer i Värnamo. Här kommer Rimeda företrädelsevis att bistå med praktikplatser men kommer även till viss del att vara involverade i utformningen av utbildningens innehåll.

– Vi behöver knyta kontakt med nästa generations konstruktörer och vi har goda möjligheter att lära upp vår personal själva. Detta är rätt väg att gå för framtiden, och därför kommer vi nu att jobba mycket mer med att bygga starka samarbeten med skolan, säger Conny Johansson.

Allt mer elektrifieras

Flera branscher befinner sig i övergången till mer hållbar drift och elektrifieringen står i centrum för det. När allt fler verksamheter ska ställa om till eldrift kommer efterfrågan på ställverk och elcentraler att öka. Det finns redan en efterfrågan som generellt är större än vad marknaden kan leverera.

– För oss är leveranssäkerhet oerhört viktigt. Vi behöver få ut produkterna till våra kunder i tid så att de kan uppnå sina hållbarhetsmål till exempel, och vi behöver samtidigt jobba med ständig utveckling och själva bli mer hållbara i vår produktion. Vi kommer med största sannolikhet att ha fullt upp under de närmaste åren, konstaterar Conny Johansson.

Barncancerfonden