Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Återvunna aluminiumprofiler i världens mest miljövänliga metall – från skiss till färdig detalj

Hydal Aluminium Profiler AB i Vetlanda är experter på bearbetning av aluminiumprofiler. Inom bolagsgruppen, Hydal Group, där Hydal Aluminium Profiler AB ingår, finns kompetens för att ta projekt från idé till färdig detalj.

De senaste två åren har varit mycket framgångsrika för Hydal. Mellan 2020 och 2021 ökade omsättningen med 45 procent och man räknar med en fortsatt ökning på cirka 25 procent för 2022. Tillväxten har mycket att göra med företagets investeringsvilja och höga automation.

– Vi måste hela tiden tänka nytt och jobba smartare, mer effektivt och mer digitaliserat. Digitaliserat för oss betyder i första hand automatiserat, då vi omvandlar allt fler tidskrävande manuella moment till robotiserade processer. Mycket i vår tillverkning är idag automatiserat, förklarar Petra Olsson, vd på Hydal Aluminium Profiler AB.

Lång erfarenhet, hög kompetens hos medarbetarna, hög kvalitet på profilerna i kombination med hög leveranssäkerhet är andra faktorer som starkt bidragit till vår tillväxt.

Covidsituationen, särskilt i Kina med stora negativa konsekvenser med leveranser därifrån, konflikten i Ukraina, ökade priser på stål och inte minst ökad fokus på miljö och hållbarhet är flera faktorer som ger Hydal ökade förfrågningar i dessa tider.

Vårt systerbolag i Norge, Hydal Aluminium Profiler AS, där våra profiler extruderas, driver hela sin produktionsanläggning till 100 procent på vattenkraft från lokal leverantör. Råvaran, aluminiumet, tas endast från leverantörer med det absolut lägsta koldioxidavtrycket (CO2) i världen.

Medverkar i Produktionslyftet

Hydal har gjort flera strategiska investeringar under de sista 2 åren och medverkar just nu i Produktionslyftet. Inom Produktionslyftet får tillverkande företag hjälp att bygga strukturer för utbildning och förbättring. Syftet är att stärka företagens produktionskapacitet och öka attraktionskraften.

– Genom Produktionslyftet går vi igenom hela företaget och alla våra processer, vi dokumenterar allt vi gör och engagerar alla medarbetare i förbättringsarbetet. Långsiktigt handlar allt om att skapa mer kapacitet genom att vi utvecklar och inarbetar rutiner för att jobba smartare inom alla våra processer, berättar Petra Olsson.

Vill bredda verksamheten

Utöver Produktionslyftet görs ett antal andra investeringar för att öka kompetensen inom Hydal. Ytterligare satsning som bygger på att bredda verksamheten mot nya branscher.

– Vi är traditionellt starka inom fordonsindustrin men vi skall utveckla våra processer och möta krav från andra branscher också, såsom medicinteknik, elektronik, industri och möbelbranschen till exempel. Vi ser en enorm utvecklingspotential inom vår nisch – det vill säga bearbetade aluminiumprofiler säger Petra Olsson.