Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Proffs på plast

Det finns många producenter av plastdetaljer på marknaden och konkurrensen är fortsatt hög från lågkostnadsländerna även efter pandemin. De olika leverantörerna kan dock skilja sig mycket från varandra, och den som är insatt i branschen vet att det inte är ”plast som plast” som gäller längre.

Talent Plastics i Bredaryd är proffs på plast. Allt från idé, design och formgivning till avancerad tillverkning av formsprutade plastdetaljer är tjänster som Talent Plastics erbjuder.

– När det gäller just avancerade plastdetaljer i 2K och 3K är det få som kan leverera med samma precision och kvalitet som vi, och som dessutom kan göra det med så hög leveransprecision, säger Marika Rudén, platschef på Talent Plastics i Bredaryd.   

Företagsgruppen består av fyra svenska tillverkande enheter samt två kompletterande produktionsenhet i Estland som levererar till kunder över hela världen, däribland några riktigt stora aktörer som mer eller mindre driver utvecklingen inom sina respektive nischer. Samtliga av Talent Plastics enheter är moderna anläggningar omfattande både den senaste tekniken och framstående kompetens.

Levererar mervärden

Inom gruppen finns 135 formsprutor varav ett 30-tal i småländska Bredaryd.

– Det vi tillverkar har mycket stora applikationsområden – i stort sett alla industrier som behöver någon form av plastdetalj är en potentiell kund. Idag har vi kunder inom vitt skilda segment som fordon, industri, konsument samt marin som exempel, fortsätter Marika Rudén.  

– En av våra största styrkor är att vi inom gruppen drar nytta av varandras kunskap och kapacitet, och därmed kan varje lokal enhet leverera även i mycket stora projekt. Vi är dessutom breda i vårt erbjudande och kan bidra med kompetens redan vid designstadiet och under prototypframtagning – upp till storskalig produktion.

Det handlar alltså inte om att bara leverera en plastdetalj. Det har det aldrig gjort för Talent Plastics. Det handlar snarare om att leverera plastdetaljer med mycket kunskap som mervärde.

Breddar verksamheten

Talent Plastics Bredaryd satsar på att bredda kundbasen och satsar mot fler branscher. Idag levererar man till i stort sett all industri som har behov av plast, såsom elektronik, fordon, förpackningsindustrin och till och med till viss del livsmedelsbranschen.

– För oss är det oerhört viktigt att bredda verksamheten med tanke på att marknaden förändras hela tiden. Om vi då har flera olika segment/branscher att leverera till så kan vi hålla orderboken full och fortsätta vidareutveckla verksamheten, trots oroligheter i omvärlden, säger Marika Rudén.  

– Vi har förmågan att kombinera hög kvalitet och precision enligt kundens krav med ett konkurrenskraftigt pris, fortsätter hon. Det gör oss till en intressant samarbetspartner. Inom gruppen kan vi lösa de flesta av kundens utmaningar när det gäller utveckling och tillverkning av plastdetaljer.