Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Elbyrån är industrins förstahandsval i Vaggeryd

Elbyrån i Vaggeryd har varit industrikundernas förstahandsval i Vaggeryd med omnejd under många år. Det långsiktiga kundperspektivet gör att Elbyrån sticker ut från mängden och särskiljer sig som en något bättre leverantör, partner och arbetsgivare. Precis som målsättningen alltid har varit, enligt vd Håkan Gustafsson.

Fiberarbete är ett växande område för Elbyrån. Här repareras en trasig fiber där Elbyrån först har lokaliserat problemet och därefter blåser in ny fiber till Vaggeryd Energis bredbandskund.

Elbyrån är sannolikt den mest anlitade installationsfirman i Vaggeryd med omnejd. I alla fall inom industrin. Här har Elbyrån den i särklass främsta kompetensen och beredskap att snabbt vara på plats när det behövs.

– En stillastående industri är en industri som troligtvis går med förlust. Vi har som mål att alltid vara snabba och tillgängliga när våra industrikunder behöver oss. Det är så vi bygger långa relationer, säger Håkan Gustafsson.

Håkan kommer själv från industrin och vet hur viktigt det är med optimala installationer där produktionen flyter på utan onödiga avbrott. Stillestånd orsakar stora kapitalförluster per timme, därför är det viktigt att Elbyråns installatörer kan vara på plats omgående och har den erfarenhet som krävs för alla typer av avancerade industriserviceuppdrag.

Väljer uppdrag med omsorg

Utöver industriunderhåll har Elbyrån just nu ett växande antal installationer av solpaneler och laddstolpar för elfordon. Efterfrågan stiger markant inom dessa områden och det i kombination med ett ökande industriserviceuppdrag gör att Elbyrån samtidigt behöver se över sin kompetensförsörjning.

– Vi har anställt ett par elektriker nyligen men behöver minst två till under 2022. Viktigast för oss är att vi kan bibehålla en hög beredskap för industrin, men samtidigt vill vi naturligtvis kunna ta del av andra tillväxtmöjligheter i regionen. Vi är omsorgsfulla när vi väljer uppdrag, och kommer som exempel inte att hoppa på stora byggnationer av flerbostadshus, men vi vill kunna stå för ett löpande underhåll när bostäderna väl är färdigbyggda, förklarar Håkan Gustafsson.

Vinner på långsiktighet

Ett större uppdrag som Elbyrån nyligen färdigställt är den nya padelhallen i Vrigstad i Sävsjö kommun. Just nu pågår omfattande installationer parallellt i två storbyggen. Det är en industri som bygger ut och en bygghandel som ska bygga en helt ny anläggning. Den här typen av uppdrag är vanliga för Elbyrån, och omfattningen av dem visar också hur viktigt det är att snabbt få tag på mer kompetens.

– Vi har alltid varit lyhörda som arbetsgivare och det har vi nytta av nu när vi behöver rekrytera fler till företaget. Som exempel har vi alltid haft utrymme för praktikanter och lagt mycket tid på att samverka med skolan. Jag är själv ute och besöker skolor i regionen för att informera om företaget, om min resa som entreprenör och om yrket som elektriker. Att skapa intresse är nog den bästa marknadsföringen långsiktigt, menar Håkan Gustafsson.

Samverkan med skolan har också att göra med Elbyråns strävan efter att vara en lite bättre leverantör, partner och arbetsgivare. Att vara lite mer hållbar och långsiktig vinner man mycket på.