Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Flisby är Sveriges ledande stenbutik

1966 föddes Flisby, på den tiden var det ett gjuteri. Man lyckades göra ”Flisbyplattan” välkänd och sålde som vi kan tycka i dag ett väldigt smalt sortiment men det växte och tillverkningen skedde i Flisby. 1976 tog nästa generation över då började man ganska snart köpa och sälja, man la ner tillverkningen. På krisens 90-tal var man tvungen att tänka om för överlevnad utanför Flisbys gränser, här föddes idén om sten på postorder.

Alla ska kunna hitta något till sitt stenprojekt, stort som smått, hos oss som Sveriges ledande stenbutik, säger Magnus Andersson, vd på Flisby.

Det har hänt mycket inom Flisbys verksamhet sedan 1960-talet, inte minst när det gäller utveckling kring försäljningskanaler och hur man når marknaden. Postorder har utvecklats till modern e-handel, men en sak är densamma idag som för snart 60 år sedan: Flisby är experter på sten och speciellt svensk natursten.

Mångårigt hållbarhetsarbete

Att man satsar på svensk sten har att göra med den hållbarhetsaspekt som Flisby står för. Hållbarhetsarbetet är inget nytt inom företaget, som i mångt och mycket har drivit ett utvecklingsarbete inriktat mot hållbarhet under flera decennier.

Vid svenska som importerade produkter.

I hållbarhetsarbetet ingår, utöver fokus på svensk sten, bland annat samordning och optimering av transporter, en strävan efter att använda tågtransporter så långt det går, ecodrivekurser för chaufförer samt även ordning och reda på lagerverksamheten för att minimera svinn och effektivisera materialflöden.

Just nu pågår en digitalisering av företagets lagerhantering och logistik för att skapa ännu bättre flöden genom hela verksamheten.

Förverkligar trädgårdsdrömmar

Inom Flisby finns en mycket gedigen kompetens och lång erfarenhet av att förverkliga slutkundernas trädgårdsdrömmar. Man brukar prata om att ”klä upp trädgården” för kunderna, och sten är ett material som aldrig går ur tiden och som dessutom är hållbart i det att det inte behöver renoveras eller bytas ut.

Under 2022 har Flisby etablerat sig på nya marknader fysiskt, bland annat med två etableringar i Stockholmsområdet och utöver de nya anläggningarna så bygger man upp showrooms i Stockholmområdet som ska öka intresset för Flisby samt för svensk granit, som blir en av de främsta visningsprodukterna.

– Etableringen i Stockholm bygger på en strategi där Flisby ska vara bäst i Sverige på service, med bredast sortiment och högst tillgänglighet. Alla ska kunna hitta något till sitt stenprojekt, stort som smått, hos oss som Sveriges ledande stenbutik, säger Magnus Andersson, vd på Flisby.

Ser över kompetensförsörjningen

Eftersom Flisby har siktet inställt på expansion kommer man att behöva se över kompetensförsörjningen. Här har företaget ett försprång då man under många år har samarbetet med skolor genom att ta emot elever på praktik samt även skänkt material till skolans byggprogram bland annat.

Inom Flisby finns även möjligheter för ungdomar att få sommarjobb, och därmed skapas ett långsiktigt intresse för företaget och för sten- och anläggningsbranschen över lag. Magnus Andersson upplever inte att rekrytering har varit ett problem hittills, men Flisby behöver precis som alla andra företag vara lyhörda och visa upp sina bästa sidor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är också saker man kommer att fortsätta jobba mycket mer med framöver.