Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stena Stål ser styrka i långsiktighet

Stena Stål är noga med att se om sitt hus under 2022 för att skapa leveranssäkerhet för sina kunder inom alla områden. Det gäller inte minst inom specialstål, ett nischområde som präglas av väldigt hög efterfrågan världen över. Specialstål ingår ofta i system och komponenter som inte syns, som växellådor till exempel. 

John Truong, kaptekniker och Anna Rydh, Produktionsledare. Behringer 440, robot för plock, mät och packning.

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör med ett brett sortiment av stål – från grovplåt till avancerade specialstål. I princip allt täcks in: balk, armering, rör, grovplåt, tunn- och bandplåt, stångstål, rostfritt, verktygsstål och legerat konstruktionsstål. I Värnamo är det specialstål för krävande applikationer som gäller.

Dagens stora utmaning

Stålbranschen tycks ha exploderat bara under det senaste året. Efterfrågan är mycket hög inom alla områden, samtidigt som tillgången krymper och råmaterialpriserna fortsätter att öka. En stor del av Europas stålproduktion har länge varit beroende av material från öst, en del leverantörer har till och med förlitat sig till 100 procent på järnmalm enbart från Ukraina, vilket skapar en stor utmaning idag.  

– Läget i världen är oroande ur flera perspektiv. Om vi ser till vår bransch och vår omvärld så är vi främst oroade över stigande råvarupriser och råvarubrist. Inom Stena Stål har vi därför inlett ett omfattande arbete med att bredda vårt kontaktnät och utöka antalet leverantörer. Marknaden befinner sig i obalans nu efter två års återhållsamhet följt av en enorm efterfrågan från alla håll samtidigt, förklarar Andreas Heiel, försäljningschef på Stena Stål i Värnamo.

Marknaden för specialstål ligger just nu på en prisökning på ungefär 30 – 35 procent.

Styrka i långsiktighet

Stena Stål arbetar mycket långsiktigt och det kännetecknar inte minst verksamheten i Värnamo. Att planera för och bibehålla en långsiktighet och leveranssäkerhet är det viktigaste för framtiden, enligt Andreas Heiel.

– Vi har en stabil orderingång trots prisökningar, och vi har långsiktiga avtal som ger oss en trygg försörjning över tid. Det viktigaste för oss under 2022 är att fortsätta jobba med vår långsiktiga strategi och utveckla vår verksamhet för att bli en ännu starkare partner till industrin, säger Andreas.

Personalen främsta styrkan

Stena Stål har investerat mycket i både teknologi och personal under de senaste åren. Den moderna stålindustrin präglas av högteknologi med mycket höga precisionskrav, Stena Stål har tillgång till marknadens modernaste utrustning för kapning och bearbetning men kommer liksom industrin i övrigt att behöva förstärka sin kompetens.

– Teknologi i all ära, men vår personal är vår främsta styrka. Utan duktiga medarbetare skulle vi knappast lyckas expandera så som vi gjort och fortfarande gör, avslutar Andreas Heiel med.