Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

I huvudet på en ordförande…

I åtta år har jag varit kommunstyrelsens ordförande i Nässjö. Uppdraget jag har handlar inte bara om ekonomi (oftast finns det för lite pengar) eller om det traditionella kommunarbetet. Det är så mycket bredare och det finns så många intressanta områden. Ett av dem är näringslivsarbetet.

Anna-Carin ”Anci” Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö.

Vi jobbar med näringslivsfrågorna på ett spännande och bra sätt i Nässjö kommun. Långt innan jag blev ordförande skapades begreppet ”One door”. Det innebär att den som vill etablera, expandera eller starta nytt företag bara behöver kontakta vårt näringslivsbolag. De är vägen in till alla olika kommunala frågor. Om det är uppskattat? Definitivt! Alla näringslivsbolagets kontakter och kunskaper är guld värda i samtalen med företag som funderar på att etablera sig i kommunen och i de företagsbesök som görs. Vårt näringslivsbolag vet vad som är gångbart och fungerar i Nässjö kommun. Här startas många företag och fler kan det bli.

Vi är också duktiga på att jobba ihop i kluster – också det startade före min tid. Träcentrum är mest känt, och nu jobbar vi för att ett kluster kring järnvägsindustrin ska växa sig starkt. Vi är den kommun med flest anslutande järnvägslinjer i hela Sverige och här finns flest järnvägsrelaterade företag i länet. Här har vi också vår övningsanläggning där både korta och långa utbildningar kan genomföras för en så viktig sektor. Också Region Jönköpings län satsar och bygger en ny järnvägsdepå för tågunderhåll. Redan idag sysselsätter järnvägen många kommuninvånare och fler får det gärna bli. Kommunen och näringslivet har haft olika logistikfrågor på vår gemensamma utvecklingsagenda i många år och vill ta vara på de resurser som finns för att skapa ännu fler möjligheter.  

När vi tog fram vårt platsvarumärke var näringslivet med i processen på ett mycket aktivt sätt, precis som föreningsliv, enskilda kommuninvånare och kommunens medarbetare. Vågar jag säga att responsen har varit positiv? Det är många som känt igen sig i beskrivningen av Nässjö och kunnat identifiera sig med den. Vi är Nässjö – ett annat Småland.

Det händer också mycket när det kommer till utvecklingen av staden. Kommunen och näringslivet stadsvandrar tillsammans och hittar sätt att göra staden trevligare, roligare och tryggare. När gatorna upplevs mörka delar fastighetsägaren och kommunen på kostnaden för mer belysning. Kommunen tar ansvar för driften, och vips har vi ljusare gator och känner oss tryggare. Mer trygghet ger ökad omsättning för våra företag. I Nässjö gör vi det enkelt för oss - vi träffas och pratas vid och hittar vägar där vi alla blir vinnare.

Vi har inte den största kassakistan i Nässjö kommun. Men vi har en stark vilja att göra vår fina kommun bättre. Därför utvecklas kommunen år från år. När vi kan involverar vi företag, föreningar och enskilda kommuninvånare på resan. Det skapar stolthet. Det skapar tillhörighet.

Det är därför företag vill bidra när kända konstnärer kommer hit för att göra ännu en väggmålning. Lyftkranar, bilar och hotellrum ställs till förfogande. Företagen vill vara med för att det också gynnar dem. Jag vågar säga att jag är tacksam!

Varför berättar jag allt detta? För att det är när vi alla gör varandra bättre som utveckling kan åstadkommas. Det är när vi är varandras bästa kritiker som vi tryggt kan ta nästa steg i utvecklingen. Ett arbete som kanske ger resultat flera år efter det påbörjades. Ett arbete där andra personer tar vid när resultaten kommer. Det är då vi får utmärkelsen Länets bästa tillväxt 2021. Det är då, när hemvändare säger ”Vad fint det är i kommunen nu”. För visst är det så att vi kan ha olika åsikter om mycket. Om vilken väg vi ska gå, vilka vägval vi ska göra eller om hur det ska finansieras... I grunden finns den kommun där vi alla lever. En kommun som vi vill ska växa sig starkare på alla plan!

En tid får jag vara en del av detta spännande arbete, en kugge i maskineriet. Många gånger ser man inte resultatet under den tid man har uppdraget. På sikt faller alla olika människors insatser på plats. En bra kommun blir bättre.

Anna-Carin ”Anci” Magnusson