Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Bättre arbetsmiljö och högre kapacitet med robotiserad ytbehandling

Produktionsprocessen har gått från hundra procent manuellt arbete till nästan helt automatiserad.

Precision, kvalitet och korta ledtider är kännetecknande för Industriservice i Vaggeryd. Företaget har en av branschens mest välinvesterade anläggningar för ytbehandling, blästring och våtlackering.

Industriservice använder samma teknik i sin produktion som oftast finns hos större internationella företag som exempelvis Volvo.

– Vi har gått från en produktionsprocess baserad till hundra procent på manuellt arbete till en som nästan är helt automatiserad. Det är en resa som påbörjades 2017 och som fortfarande pågår in i framtiden, säger Ulric Larsson, vd på Industriservice i Vaggeryd.

Hög och jämn kvalitet

Den industrialiserade ytbehandlingen ger många fördelar. För det första en markant förbättrad arbetsmiljö med nya moment som inte kräver någon fysisk ansträngning. För det andra en kraftig effektivitetshöjning med högre produktionskapacitet som resultat.

Med en robotiserad produktion kan Industriservice hålla en hög och jämn kvalitet som kunderna uppskattar. Kunderna finns över hela Sverige med hög koncentration i Småland, eftersom det också finns en tydlig hållbarhetsaspekt i att hålla så korta avstånd som möjligt.

Industriservice utför enbart legojobb och kan därför lägga all kraft på att leverera med högsta kvalitet i kundernas projekt, vilket är en av företagets främsta konkurrensfördelar.

Spännande operatörsjobb

De omfattande investeringar som Industriservice har gjort under de senaste åren innebär ett skifte i kompetensbehov. Idag är erfarna våtlackerare näst intill omöjliga att få tag på, men Industriservice behöver tack vare den höga automationsgraden i produktionen snarare kompetens inom produktionsledning, processutveckling och så naturligtvis maskinoperatörer.  

– Vi kan erbjuda mycket spännande operatörsjobb där teknisk utveckling står i centrum. Mycket av det som vi jobbar med idag kan man lära sig på plats men det måste finnas ett grundläggande starkt intresse för teknik och det vi levererar, säger Ulric Larsson.

Det kommer högst sannolikt att finnas goda utvecklingsmöjligheter inom Industriservice framöver.

– Vi är absolut villiga att satsa mycket på rätt person, och rätt person kan också vara med och påverka hur vi utvecklar vår verksamhet framöver, tillägger Ulric som avslutning.