Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Alla måste samverka för att öka norra Sveriges attraktionskraft

IVAB (Infjärdens Värme AB) är ett familjeföretag som finns på 12 orter runt om i landet, från Boden i norr till Kristianstad i söder. VVS är det som är gemensamt för alla orter, men de levererar även sprinklerinstallationer samt rörmontage och produkter till industrin. I koncernen ingår också dotterbolagen Nordtool och NIAB (Norrländska Industri AB).

IVAB är en av leverantörerna till Polarbröds nya bageri.

IVAB har alltid varit ett företag i ständig förändring. Redan under 1960-talet, började grundaren Folke Westerberg etablera filialer på olika platser i Sverige. Familjeföretaget som under 2022 firar 75 år, levererar än idag hållbara tjänster till såväl företag som privatpersoner.

– Verksamheten startade i Infjärden, en plats som åsyftar ett antal byar utanför Piteå. Huvudkontoret finns idag i Piteå, i samma lokaler som man flyttade in i tillsammans med verkstad och butik för omkring 60 år sedan, berättar Erik Nilsson, som fram till april i år varit vd på IVAB och tillhör tredje generationen i familjeföretaget.

Arbetslöshet kontra kompetensbrist?

Från och med april har vd-rollen axlats av Mari Nilsson, som blir företagets första externrekryterade direktör. Hon kommer närmast från Adecco och har lång erfarenhet av att jobba mot bland annat industrin.

– Jag har länge varit involverad i att utveckla och tillsätta industriell kompetens i den norra regionen. Vi står alla inför stora utmaningar nu när många industriföretag ska etablera sig och det råder stor konkurrens om arbetskraften i regionen. Detta är dessutom en region med väldigt liten eller nästan ingen arbetslöshet, säger Mari Nilsson.

En viktig fråga man kan ställa sig är hur kompetensförsörjningen kommer se ut med tanke på den låga arbetslöshet som finns.

– Inom vår bransch kommer vi behöva rekrytera betydligt fler än det antal hemvändare som man ofta har kunnat förlita sig på tidigare, så vi hoppas att fler får upp ögonen för det fantastiska livet i norr. Vi måste öka vår regions attraktionskraft och vi måste samverka mer över gränserna för att göra det, både vad gäller geografiska gränser men kanske främst mellan olika branscher samt mellan det offentliga och privata näringslivet, svarar Mari.

Utmaning för alla industribolag

IVAB är ett anrikt och välkänt varumärke i Norrbotten men finns även på fler orter. De senaste etableringarna är filialerna i Boden respektive Falkenberg.

– Utmaningen att få tag på självgående rörmontörer och svetsare är lika stor i Falkenberg som den är i Boden, påpekar Mari Nilsson. Jag skulle nog säga att antalet arbetslösa rörmontörer i hela Sverige är nära noll. Ytterligare en utmaning vi har är att yrket är avancerat och kräver certifikat som fås först efter ett antal år som lärling. Så det finns ingen quick-fix för oss när det gäller hållbar kompetensförsörjning.

– En viktig del i arbetet är att inspirera ungdomar att välja yrkesinriktade gymnasieutbildningar som kan leda till jobb inom hela byggsektorn och industrin. Att öka medvetandet kring vilka möjligheter som finns inom vår bransch är en viktig uppgift som vi delar med alla branschkollegor i Sverige, menar Mari Nilsson.