Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Alla sitter i samma båt gällande kompetensfrågan

Det allra viktigaste för Piteå Industriteknik just nu och inom den närmaste tiden är att lokalisera och trygga kompetens för att möjliggöra tillväxt.

Kappa tråg monteras av Piteå Industriteknik.

Det finns en enorm utvecklingspotential för Piteå Industriteknik och det integrerade dotterbolaget Vulkteknik, givetvis kopplat till de stora investeringar som planeras och delvis påbörjats i Sveriges två nordligaste län. Samtidigt utgör länen den region i Sverige som har lägst arbetslöshet, vilket ger ett tydligt fokus på kompetensförsörjning.

Kan växa kraftigt

Piteå Industriteknik och Vulkteknik är företag som står inför precis samma utmaningar som de flesta andra verkstadstekniska bolag i norra Sverige. Kompetensbristen har gjort sig påmind under ett antal år, men den kommer sannolikt att bli närmare akut i samband med att de stora industriinvesteringarna inleds.

– Vi ser mycket positivt på allt som sker just nu i Norrbotten och Västerbotten. Vi är ju en underleverantör till Sveriges basindustrier och det är inom dessa som det satsas mest just nu. Det finns en enorm utvecklingspotential och vi skulle kunna växa kraftigt – om vi kan få tag på rätt kompetens för det, säger Bosse Vikström, vd och grundare, Piteå Industriteknik.

Viktig underleverantör till industrin

Piteå Industriteknik arbetar främst på uppdrag av stora beställare inom gruv-, pappers- och massaindustrin, samt inom sågverksindustrin och kraftindustrin. Vulkteknik är sedan drygt tio år tillbaka helintegrerat i moderbolaget och bidrar således till ett helhetskoncept för industrin med kompletterande tjänster kring transportband och allt vad det innebär.

Piteå Industriteknik medverkar i flera av de stora projekt som pågår i den norra regionen nu, däribland bygget av Northvolts batterifabrik i Skellefteå och installationer av fler vindkraftverk i Markbygden, som blir Europas största landbaserade vindpark och underhåll av Lkabs hamnar.  Bland kunderna finns även regionens största sågverk och pappersbruk, gruvbolag samt ståltillverkare. 

Alla sitter i samma båt

Alla talar om expansionen i norr och den påbörjade gröna omställningen inom industrin.

– Vi, liksom alla andra underleverantörer till industrin, har en mycket spännande framtid framför oss. Kompetensfrågan har högsta prioritet och vi sitter alla i samma båt här. Det kommer krävas närmare samarbeten mellan olika bolag för att vi tillsammans ska kunna locka rätt kompetens till regionen, det förbereder vi oss på nu, säger Bosse Vikström.