Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Här existerar inga gränser

Haparanda är Sveriges östligaste tätort, belägen där Torne älv mynnar ut i Bottenviken. Med sitt fördelaktiga läge mellan Sverige och Finland bildar Haparanda och Torneå en gränsöverskridande tvillingstad som idag är en av norra Europas främsta gränshandelsplatser.

När Ikea etablerades i Haparanda 2006 fick staden mycket stor uppmärksamhet. Platsen vid Torneälvens mynning var dock redan under medeltiden en av Nordkalottens mest kända marknadsplatser. I samband med etableringen av ett av världens mest älskade möbelföretag kunde Haparanda till stor del återfå sin status från en svunnen tid.

Fortsatt högt handelsindex

Ikeas etablering har definitivt bidragit till den starka utveckling som präglat Haparanda och tvillingstaden Torneå under de senaste 15 åren.

Inom en radie på 25 mil når man en halv miljon invånare, utvidgar man radien till 50 mil så når man ytterligare en miljon invånare. I hela Barentsregionen bor idag cirka sex miljoner invånare. Det är en enorm möjlighet för företag som vill etablera sig där det rör sig mycket människor.

Faktum är att Haparanda numera tillhör toppskiktet i Sverige när det gäller kommuner med högt handelsindex.

– Trots e-handelns utveckling ser vi ett fortsatt starkt intresse av att etablera nya verksamheter inom handel här i Haparanda, säger Bengt Strandberg, näringslivschef i Haparanda kommun.

Enligt siffror från kommunen har e-handeln minskat med cirka 20 procent under februari månad 2022, jämfört med samma månad 2021. Samtidigt har intresset för att etablera nya handelsområden ökat i kommunen.

– För företag med ambitioner att utveckla sin verksamhet i framtiden är Haparanda ett utmärkt val. Här finns stor kunskap om gränshandel och internationella affärer. Det finns exempelvis väletablerade relationer med Finland och Norge. Här existerar inga gränser, bara möjligheter. Det märks tydligt på attityden man möts av – att allt är möjligt och allt går att lösa med god samverkan, säger Bengt Strandberg.