Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

HLL Hyreslandslaget är med där det händer

Hyreslandslaget HLL, går i expansionstankar. Depån i Piteå har redan levererat till flera av regionens största bygg- och industriprojekt. Extra spännande är att HLL Hyreslandslaget är en given partner även inom andra typer av projekt, som till exempel evenemanget Race of Champions som hölls på Pite Havsbad i vintras.

Peter Häggström, platschef på Hyreslandslaget i Piteå.

Flexibla uthyrningstjänster, toppmodern och bred maskinpark, välservad utrustning – HLL hyreslandslaget, har allt som behövs för stora som små bygg- och anläggningsprojekt. HLL är dessutom anpassningsbara och ser till att det finns maskiner där kunderna finns och driver sina projekt.

Levererade till Race of Champions

HLL hyreslandslaget, är med där det händer. Det exemplifieras bland annat i att HLL levererade cirka 230 meter så kallad GP-link, som avser flyttbara och länkade betongbarriärer för avspärrning, inför Race of Champions i Piteå. På isen utanför Pite Havsbad byggdes hela tävlingsarenan upp, inklusive banor avdelade med betongelement för att upprätthålla säkerheten.

– Eftersom det var första gången tävlingen hölls på snö och is så krävdes mycket planering kring säkerhet och genomförande. Själva evenemanget blev oerhört lyckat och vi är mycket stolta över att vi fick leverera utrustning som faktiskt var avgörande för att evenemanget skulle kunna genomföras så som man tänkt, säger Peter Häggström, platschef på HLL Hyreslandslaget i Piteå, och med ansvar för den norra regionen, avseende Norrbotten och Västerbotten.

– Evenemang av den här typen är i sin tur avgörande för att vår region ska vara attraktiv, fortsätter Peter. Det talas väldigt mycket om det nu när vi behöver locka fler att bosätta sig här, vilket vi måste göra om vi ska klara kompetensförsörjningen – även inom vår verksamhet kommer vi att behöva rekrytera fler inom sälj- och support bland annat.

Varför hyra?

Anledningarna till att hyra istället för att köpa är många. Att investera i dyra maskiner som inte används dagligen eller i fler än ett projekt är varken ekonomiskt hållbart eller miljömässigt försvarbart. Att hyra maskiner kan till och med bidra till att kunderna gör bättre investeringar inom andra områden, eftersom kapital inte binds upp i maskinparken.

– Det är oerhört smidigt att hyra maskiner för alla kunder – stora som små. En stor fördel är förstås att slippa binda upp kapital. Det kan i stället investeras inom andra områden som exempelvis kompetensutveckling som alla talar om just nu. Våra kunder behöver inte heller tänka på service och underhåll av den hyrda utrustningen eftersom det ingår i helhetskonceptet från oss, berättar Peter vidare.

Mer än maskiner

En bred maskinpark i all ära – men maskiner kan aldrig bli bättre än de som använder dem. Därför erbjuder Hyreslandslaget även ett antal stödtjänster inom varje produktområde, såsom projektstöd, utbildning och underhåll. Det kommer att bli ännu viktigare för framtiden, tror Peter Häggström.